بازتاب نیوز

دیدگاه‌های مختلف در مورد رهایی چهارصد زندانی طالبان

١٨ اسد ١٣٩٩ رادیو اروپای آزاد

دیدگاه‌های گوناگون در بارۀ موضوع رهایی چهارصد زندانی طالبان وجود دارد.

رئیس جمهور غنی لویه جرگۀ مشورتی را برای بحث در مورد سرنوشت این زندانیان فراخوانده است.

شماری از نهاد‌های مدافع حقوق بشر در مورد رهایی احتمالی این زندانیان ابراز نگرانی کرده اند.

حکومت افغانستان می‌گوید، این زندانیان طالبان دوسیه‌های جرمی سنگین دارند.

اما گروه طالبان این همه را اتهام‌های بی‌اساس می‌داند.

طالبان، آزادی این زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفت‌وگو‌های بین افغانان خوانده اند.

در نخستین روز جرگه رادیو آزادی بحثی را در این مورد با ماری اکرمی، رئیس شبکۀ زنان افغانستان، انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت غیرنظامیان در شورای امنیت ملی این کشور و حمید عزیزی آگاه مسائل سیاسی ترتیب داد.

ظریف نظر این بحث را به روز جمعه میزبانی کرده و ابتدا از آقای خادم پرسیده که نظرش در مورد برگزاری این جرگه چیست؟


لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30772683.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading