بازتاب نیوز

نهادهای ناظر: فساد در نهادهای درآمدزا به اوجش رسیده‌است

١٨ اسد ١٣٩٩ طلوع نیوز

مقام‌های اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری افغانستان و نهادهای ناظر می‌گویند که  دریک سال اخیر فساد در نهادهای درآمدزای حکومت به اوجش رسیده‌است.

مسؤولان این اتاق می‌گویند که حکومت در مبارزه با فساد اداری ناکام بوده‌است و درسال‌های اخیر حتا اتهام‌های فساد بر وزیران کابینه و مقام‌های بلند پایه گمرک‌ها روبه افزایش بوده‌اند.

از سویی هم دیده‌بان شفافیت با انتقاد از حکومت می‌گویند که پس ازنشست برکسل و تعهدات حکومت در جلوگیری ازفساد اداری،  تنها لوایح، قوانین وراهکارها برای مبارزه با فساد اداری تغییر خورده‌اند واین کار درکاهش فساد اثرگذارنبوده‌اند .

اعضای اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گوید که با گذشت بیش از پنج سال از تعهدات حکومت برای مبارزه جدی با فساد ، این پدیده درکشور روبه افزایش است.

آنان می‌گویند که  اکنون فساد در نهادهای درآمدزای حکومت به مراتب افزایش یافته است وحتا مقام‌های بلند پایه مالیه  و روسای گمرک‌ها نیز متهم به فساد شده هستند.

خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت:«اخاذی‌ها و حضور افراد زورمند خیلی زیاده شده است و دولت هیچ از آنها سوال نمیکند، خطرناک تر از همه این است که گفته میشود که افراد بسیار بلند پایه حتی به سطح وزیر در این روند دخیل استند.»

میوند روحانی، رییس دبیرخانه کمیته نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت:«در بخش تطبیق قانون، مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد تعهداتی ره که کرده ان راعملی نتوانسته است، همینطور بخش تفتیش شورای ملی نیز در این بخش کدام فعالیتی نداشته است.»

ازسویی هم دیده‌بان شفافیت با نگرانی از کندکاری‌ها دربخش مبارزی با فساد در نهادهای دولتی می‌گویند که در سال‌های اخیر بجز از تغییر راهکارها وقوانین دربخش مبارزه با فساد ، هیچ کاری دراین بخش نشده‌است.

ناصر تیموری، پژوهشگردیدبان شفافیت افغانستان گفت:«تعهداتی مبارزه با فسادی که حکومت افغانستان درکانفرانس بروکسل است به صورت تغییر لوایح، طرزالعمل ها و قوانین بوده است و هنوز در کاهش فساد بهبود زندگی مردم و حاکمیت قانون تاثیری چشمگیری نداشته است.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که حکومت نتوانسته‌است به تعهداتش برای مبارزه حقیقی با فساد اداری عمل کند.

محمد عظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«گراف فساد رو به افزایش و حالت صعودی ره میپیمایه، به ای خاطر اگر میخواهیم که در عمل مبارزه با فساد داشته باشیم، باید از دانه درشت ها آغاز بکنیم.»

این درحالیست که درنشست مقام‌های عالی رتبه یا سام رییس‌جمهور بر مبارزه جدی با فساد اداری تأکید کرد.

دراین باره وزارت مالیه می‌گوید که حکومت افغانستان توانسته است هشتاد در صد تعهداتش را برای جذب کمک‌های جهانی عملی ساخته است.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت:«حکومت افغانستان هم در مقابل تعهداتی ره که داشته الی اخیر ماه جون گزارشات ماهانه ما می رسانه که بالاتر از هشتاد فیصد تعهدات خود ره ما عملی کردیم.»

فساد اداری درکشور معضل بزرگ ونگران کننده نتنها برای شهروندان افغانستان بل برای جامعه جهانی است.

بر بنیاد تعهدات حکومت درنشست بروکسل، مبارزه جدی با فساد اداری می‌تواند زمینه تداوم کمک‌های مشروط جهانی را به افغانستان فراهم سازد، اما به گفته شماری از بازرگانان در یک سال اخیر در گمرک‌های کشور بجای فساد ، تاراج درآمدهای ملی جریان دارد مقام‌های حکومتی دراین بخش خاموش استند.

لینک اصلی: https://tolonews.com/fa/afghanistan/نهادهای-ناظر-فساد-در-نهادهای-درآمدزا-به-اوجش-رسیده‌است

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading