بازتاب نیوز

عنوان وظیفه: معاون ریاست منابع بشری

٢٠ اسد ١٣٩٩ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل:(102 )

عنوان وظیفه: معاون ریاست منابع بشری

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

تعداد موقف: " 1 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 27  اسد 1399

درباره کمیسیون:

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌ ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخور دار می‌باشد.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت وفعالیت هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

بر این اساس پست معاونیت منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون بخش مستقیما به رئیس بخش و از آن طریق به رئیس اجرائیه کمیسیون از پیشرفت و اجراات کاری بخش  پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید.

قابل یادآوری است که به منظور تنظیم و مدیریت این بخش، در راس یک تن به حیث رئیس بخش و سایر همکاران به حیث معاونین ایفای وظیفه می نمایند.  

 

 

معاون منابع بشری به ‌طور خاص فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

شرح وظیفه:

مسؤلیت های کلیدی: 

 • تنظیم سیستماتیک دوسیه ها و مکاتیب، معاصرسازی و تکمیل دوسیه گذاری مکاتیب صادره و وارده بخش.
 • ثبت و بروز رسانی فایل های تمام کارمندان در دیتابس
 • نگهداری و آرشیف تمام قرار داد های کارمندان کمیسیون ( کارمندان دایمی، موقت،کار مندان پروژۀ، کوتاه مدت و میان مدت ) مطابق به رهنمود که توسط رئیس بخش ساخته میشود.
 • کنترول و چک گزارش حاضری تمام کارکنان کمیسیون که توسط آمرین اداری دفاتر ساحوی و ولایتی و معاونین بخش منابع بشری دفتر مرکزی تهیه می گردند.
 • طی مراحل استخدام  کارکنان جدیدالشمول، مطالبه و دریافت مدارک مورد نیاز از کارکن جدید الشمول، ارسال مکاتب و قرار داد استخدام به بخش ها، ادارات و افراد زیربط، و ترتیب فایل شخصی کارمند جدید.
 • کنترول حاضری کارکنان دفتر مرکزی، دفاتر ساحوی و ولایتی.
 • چاپ نمودن کارت هویت کارکنان دایمی و موقت و همکاران.
 •  به روز رسانی بانک اطلاعات کارت هویت کارمندان.
 • کنترول نمودن حاضری دفتر مرکزی و حصول اطمینان از اینکه هر کامند روزانه حاضری خویش را در دو وقت صبح و عصر به صورت جداگانه امضا نموده باشد.
 • تهیه حاضری ماهوار و ارائه آن به ریاست منابع بشری  جهت بازنگری و ارسال به بخش زیربط.
 • تامین محرمیت و نگهداری اسناد و دوسیه های هر کارکن مطابق به اصول تسجیل شده در لایحه کارکنان.
 •  اجرای امور کاری متفرقه منطقی که با ماهیت کاری کارکن ربط داشته در این لایحۀ وظایف پیش بینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون و تقویت روحیه کار گروهی در میان همکاران.
 •  اجراات کارهای مربوط به بخش منابع بشری در غیاب رئیس بخش.

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • دارای درجه تحصیل حد اقل لیسانس اقتصاد و رشته مدیریت
 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال در رشته مرتبط به لایحه وظیفه در ادارات دولتی یا نهاد های غیر دولتی معتبر مرتبط به امور منابع بشری.
 • دارای توانائی صحبت و نگارش به زبان های ملی و زبان انگلیسی بوده و توانمندی در نگارش مکاتب را داشته باشد
 • توانائی در تامین ارتباطات کاری
 • تامین فضای همکاری
 • انجام سفر های کاری در ولایات و ولسوالی ها
 • مهارت در لسانهای دری و پشتو.
 • آشنائی با زبان انگلیسی و کمپیوتر ترجیع داده میشود. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به حیث معاون منابع بشری استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری میتواند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده و بعد از خانه پری همراه با خلص سوانح ایشان به آدرس الکترونیک [email protected] ارسال نمایند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های اقلیت و افراد دارای معلولیت  ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 


لینک اصلی: https://www.aihrc.org.af/home/job-announcements/8952

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading