بازتاب نیوز

برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح با آمادگی کمتر از یک هفته، بیانگر وجود ظرفیت کلان در حکومت است

٢٠ اسد ١٣٩٩ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: رییس اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری و مشاور ارشد رییس جمهور از همکاری و هماهنگی اداراتی که در امور اطلاع رسانی وارتباطات عامه لویه جرگه مشورتی صلح موفقانه درخشیدند، سپاسگزاری نمود. وی همچنان از تمام رسانه هایی که در زمینه اطلاع رسانی در مورد لویه جرگه مشورتی صلح زحمت شباروزی کشیدند، قدردانی نمود.
آقای عمر که پس از چاشت روز دوشنبه ۲۰ اسد در یک نشست امتنانیه در حضور نمایندگانی دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری، معاونیت دوم ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی، وزارت دولت در امور صلح، وزارت صحت عامه، اداره عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری، نیروهای امنیتی ودفاعی، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، فعالان که طور رضاکار در امور رسانه یی لویه جرگه مشغول بودند و سایر ادارات همکار که در تنظیم و هماهنگی امور اطلاع رسانی و ارتباطات عامه لویه جرگه مشورتی صلح، همکاری کردند صحبت می کرد، این نوع همکاری رضاکارانه را در نوع خود بی نظیر دانست.
رییس اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، تصریح کرد که برگزاری موفقانه‌ی لویه جرگه مشورتی صلح، در مدت زمان کمتر از یک هفته نشان داد که در  حکومت و دستگاه اطلاع رسانی آن، ظرفیت خوبی به وجود آمده است.
###

لینک اصلی: http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases2/4238-2020-08-10-15-36-32

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آخرین خبر ها:

Loading