بازتاب نیوز

عنوان وظیفه: همکار تخنیکی حفظ و مراقبت

٢٢ اسد ١٣٩٩ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل:( 103 )

عنوان وظیفه: همکار تخنیکی حفظ و مراقبت

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

تعداد موقف: " 1 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 29  اسد 1399

درباره کمیسیون:

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌ ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخور دار می‌باشد.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت وفعالیت هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

بر این اساس پست همکار تخنیکی حفظ و مراقبت کمیسیون مستقل حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. همکار تخنیکی حفظ و مراقبت مستقیماً به آمریت انجینری و حفظ و مراقبت از پیشرفت و اجراات کاری بخش  پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید.

شرح وظیفه:

مسؤلیت های کلیدی: 

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه حفظ و مراقبت در مطابقت با پلان کاری اداره.
 • حفظ و مراقبت از امور شبکات برق ،آبرسانی و کانالیزاسیون تعمیر دفتر مرکزی کمیسیون با تجهیزات ، لوازم وسامان آلات مربوطه آن.
 • دسترسی وبلدیت به ترمیمات کوچک از قبیل قفل وچپراست دروازه ها وکلکین های چوبی و پی وی سی، امور نلداوانی، برق وکانالیزاسیون.
 • ترتیب پیشنهادات جهت انجام امور ترمیماتی بزرگتر که به شخص فنی ووسایل کار فنی بیشتر نیاز باشد در موارد مختلف از قبیل، امور برق، آبرسانی وکانالیزاسیون مربوط به اداره. 
 • داشتن تجربه و بلدیت در نحوه استفاده از انواع جنراتور ها وبخصوص  جنراتورهای متوسط و کلان و مدیریت شخص مؤظف آن.    
 • ارائه گزارش ماهوار و ربعوار به شعبات مربوطه و حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های انجام شده.
 • حفظ و نگهداشت  راپورها و دیگر اسناد  متعلق  به دفتر مربوطه.
 • سهمگیری در ترتيب گزارشات ماهوار، ربعوار، شش ماهه و سالانه بخش مربوطه.
 • تنظيم سيستم فايلنگ در دفتر و كمپیوتر.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح عند الموقع بنابر ضرورت مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.
 • داشتن شرایط لازم برای موقف:

  • داشتن درجه تحصیلی فارغ 14 یا حد اقل فارغ صنف دوازدهم
  • داشتن تجربه کاری کم ازکم سه سال در بخش حفظ و مراقبت اداره.
  • داشتن مهارت خوب در تحریر و تکلم به زبان  دری وپشتو

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به حیث همکار تخنیکی حفظ و مراقبت استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری میتواند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده و بعد از خانه پری همراه با خلص سوانح ایشان به آدرس الکترونیک [email protected] ارسال نمایند.

  http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

  کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های اقلیت و افراد دارای معلولیت  ترجیح داده می شود.

  صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

  وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

  بااحترام

  ریاست منابع بشری

   

   


  لینک اصلی: https://www.aihrc.org.af/home/job-announcements/8953

  بازکردن لینک اصلی

  بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  آخرین خبر ها:

  Loading