بازتاب نیوز

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان و کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تفاهمنامه همکاری امضا کردند

٢٢ اسد ١٣٩٩ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، صفحه‌ی ویژه ای را برای ثبت شکایت های خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است و به منظور رسیدگی بهتر به این شکایت ها، تفاهمنامه ای را با کمیسیون دسترسی به اطلاعات، امضا نمود.
صدیق الله توحیدی، مسوول بخش دادخواهی این کمیته، هنگام امضای این تفاهمنامه در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، گفت: با امضای تفاهمنامه مشترک، صفحه ویژه ثبت شکایات خبرنگاران و روز نامه نگاران عملا فعال گردیده است.
او افزود که خبرنگاران و روزنامه نگاران می توانند از هرنقطه کشور شکایات شان را از عدم دسترسی به اطلاعات در این صفحه ثبت نمایند.
توحیدی، ابراز امید واری کرد که با راه اندازی صفحه ثبت شکایات خبرنگاران در کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، روند رسیدگی به شکایات خبرنگاران بهتر خواهد شد.
به گفته توحیدی، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، متعهد است تا شکایت های واصله از خبرنگاران و روزنامه نگاران را با کمیسیون دسترسی به اطلاعات شریک ساخته و از نتایج آن به خبرنگاران و مردم اطلاع دهد.
در همین حال، عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات با اشاره به آنکه یک ویب سایت اختصاصی در زمینه ثبت شکایت ها از عدم دسترسی به اطلاعات در این کمیسیون وجود دارد و دسترسی همگان را به تمامی ادارات آسان ساخته است افزود: اقدام کمیته مصونیت خبرنگاران افغان برای ایجاد صفحه ای ویژه به هدف ثبت شکایت های خبرنگاران، می تواند موثر واقع شود.
بهادری، تأکید کرد که در همکاری با کمیته مصونیت خبر نگاران تلاش صورت می گیرد تا زمینه دسترسی هرچه بهتر خبرنگاران به اطلاعات، فراهم گردد.
###

لینک اصلی: http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases2/4239-2020-08-12-10-13-17

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آخرین خبر ها:

Loading