بازتاب نیوز

رئیس جمهور غنی: وزارت صحت عامه وظایف اساسی خویش را تعریف و روی تطبیق موثر آن تمرکز نماید

٢٢ سنبله ١٣٩٩ ریاست جمهوری افغانستان

نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روی تلاش ها و تشریک مساعی بیشتر وزارت های صحت عامه و مالیه، شورای طبی افغانستان و ادارۀ بازرس در راستای مبارزه با ویروس کرونا و بهبود عرضۀ خدمات در وزارت صحت عامه، بحث نمود.

در این نشست که قبل از ظهر امروز در ارگ تدویر یافت، ابتدا وزارت مالیه در مورد مصارف مبارزه با ویروس کرونا، اداره بازرس در خصوص بررسی مصارف کرونا در چهار ولایت کشور و شورای طبی افغانستان در رابطه به نظارت از شفاخانه های کوئید ۱۹، گزارش های شان را ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش های متذکره، هدایت داد که وزارت صحت عامه، گزارشات و یافته های  وزارت مالیه، اداره بازرس و شورای طبی را مرور و پلان منظم برای تعقیب موارد اصلاحی پیشنهادی را در هماهنگی با اداره امور، ترتیب و تطبیق نماید.

رئیس جمهور همچنان بر مسلکی سازی وزارت صحت عامه، حل مشکل بودجوی شورای طبی افغانستان، تعریف معیارهای اساسی برای ریاست های ولایتی صحت عامه، یافتن راهکار واضح غرض حصول اطمینان از داشتن ظرفیت کافی مدیریت موج دوم کرونا و تعریف وظایف اساسی وزارت صحت عامه و تمرکز روی تطبیق موثر آن،  تاکید ورزید.   

رئیس جمهور در این نشست، گفت که شورای طبی معیارات واضح و مجوزهای مشخص برای افرادی را که خدمات طبی ارائه می نمایند، روی دست گیرد تا از ظرفیت قابل اعتبار طبی اطمینان حاصل شود.#

لینک اصلی: https://president.gov.af/da/?p=25815

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از ریاست جمهوری افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading