بازتاب نیوز

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

٢٢ سنبله ١٣٩٩ ریاست جمهوری افغانستان

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه که والیان از طریق ویدیوکنفرانس نیز حضور داشتند، ابتدا رئیس جمهور غنی گفت که تمام موانع فراراه مذاکرات صلح برداشته شده و هیات مذاکره کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده است که مذاکرات صلح به زودی آغاز خواهد شد.

رئیس جمهور یکبار دیگر به خانواده های شهدا و مجروحین ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان و سایر ولایات کشور مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز نمود و از نیروهای امنیتی به خصوص اردوی ملی افغانستان بخاطر رسیدگی سریع به متضررین سیلاب ها در ولایت پروان و سایر ولایات کشور، قدردانی کرد.

جلسۀ کابینه از کارکردهای آن عده وزرا و سرپرست وزارت خانه های که طی چند سال اخیر امور وزارت های مربوطه خویش را انجام داده اند و اکنون به عوض شان نامزد وزرای جدید معرفی گردیده است، تشکری نمود.

بعداً طبق اجند وزیر عدلیه طرح لغو تعديل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی و انفاذ مجدد آن، طرح تعديل و ايزاد در برخی از مواد قانون امور ترجمه و تصديق اسناد رسمی، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اجراآت جزائی عسکری، طرح تعدیل جزء ۲۳ مادۀ سوم قانون شاروالی ها، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس، تعدیلات پیشنهادی در قانون شرکت های دولتی، طرح قانون مترولوژی، طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده، طرح تعديل برخی از مواد قانون مشارکت عامه و خصوصی، طرح تعدیل برخی از مواد قانون تنظیم خدمات انرژی برق، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون تنظیم امور آب، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون معادن، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون محصول خدمات مخابراتی و طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی را به جلسه مطرح کرد.

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه، شماری از طرح های متذکره را به شمول طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس با درج نام مادر در تذکره تابعیت را مورد تایید و تصویب قرار داد و در خصوص تعداد دیگری از طرح های ارائه شده، به نهاد های ذیربط دولتی وظایف مشخص سپرد.#

لینک اصلی: https://president.gov.af/da/?p=25808

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از ریاست جمهوری افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading