بازتاب نیوز

رئیس جمهور غنی: معیار موفقیت د افغانستان برشنا شرکت، رضایت مردم است

٢٢ سنبله ١٣٩٩ ریاست جمهوری افغانستان

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی نشستی با هیات رهبری دافغانستان برشنا شرکت در مورد پلان های اصلاحی و بهبود فعالیت های شرکت متذکره، صحبت نمود.

در این نشست که عصر امروز در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، احمد داوود نورزی رئیس دافغانستان برشنا شرکت و سایر مسئولین شرکت متذکره، در مورد فعالیت ها و پلان های اصلاحی در دافغانستان برشنا شرکت، معلومات ارائه کردند.

آنان فعالیت ها و پیشنهادات دافغانستان برشنا شرکت را در مورد بل دهی ماهوار، تعرفه یکسان برای مشتریان، خدمات و ایجاد سهولت به مشتریان، وضعیت مالی دافغانستان برشنا شرکت، جمع آوری عواید با همکاری مردم، خریداری برق از کشورهای همسایه، تولید برق از منابع داخلی، سرمایه گذاری در انرژی آفتابی، کاهش ضایعات انرژی، مشکلات در پروسۀ استملاک زمین، تدارکات و انتخاب پروژه با درنظرداشت شرایط اقتصادی با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، گفت که شما باید در کارهای تان تغییر واضح و فرهنگ خدمت به مردم را به میان آورید.

رئیس جمهور با بیان اینکه معیار موفقیت دافغانستان برشنا شرکت، رضایت مردم است، گفت که مردم باید بدانند که بل های تان واقعی می باشد و بخاطر پروسۀ استملاک زمین باید پیشنهاد تان را ارائه کنید.

وی افزود که سکتور خصوصی حاضر است تا در انتقال برق سرمایه گذاری کند و در تولید برق از آب نیز می توانید به سکتور خصوصی نقش بدهید.

رئیس جمهور غنی گفت که برق زیربنای زیربنا می باشد و از شبکۀ فایبر نوری استفادۀ تان بسیار اندک است، در حالیکه مردم دسترسی به انترنت می خواهند. 

رئیس جمهور کشور با بیان اینکه چارچوب درست حقوقی برای شرکت برشنا وجود دارد، گفت که بودجه تان در جلسۀ آیندۀ کابینه تعدیل می شود.

رئیس جمهور غنی با اشاره به موجودیت معادن دست ناخورده در افغانستان، خاطرنشان کرد که افغانستان بدون برق صنعتی شده نمی تواند و دیدگاه ما این است که افغانستان را به یک کشور صادرکننده مبدل سازیم. وی افزود که تا اکنون تمرکز تان بالای انتقال برق به شهرها بود و بعد از این باید نقشۀ واضح برق برای معادن داشته باشیم.

رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه شرکت برشنا باید تقاضای داخلی را درک کند، گفت که تمام عرصه  های تعلیمی و تحصیلی به سوی دیجیتال شدن در حرکت اند و هر مکتب، مسجد و پوهنتون به برق مطمئن نیاز دارند که باید برای تحقق آن، کار صورت گیرد.#    

لینک اصلی: https://president.gov.af/da/?p=25841

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از ریاست جمهوری افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading