بازتاب نیوز

منظوری ۴۲ مورد تدارکاتی به شمول طرح، دیزاین و اعمار ۱۵ بند آبیاری و ذخیره آب در نقاط مختلف کشور

٢٧ سنبله ١٣٩٩ ریاست جمهوری افغانستان

جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز گذشته در ارگ برگزار گردید.

در این جلسه، ۴۸ مورد تدارکاتی به شمول درخواست اعطا، فسخ، تعدیل و درخواست هدایات و یادداشت ها به بررسی گرفته شد که در نتیجه ۴۲ مورد آن به شمول سه پروژه طرح، دیزاین و اعمار ۱۵ بند آبیاری و ذخیره آب در نقاط مختلف افغانستان مربوط ادارۀ ملی تنظیم امور آب منظور شد.

اما درخواست قرارداد تهیه و تدارک، دیزاین، نصب، آزمایش و راه اندازی انتقال لین ۲۲۰ کیلو ولت نورالجهاد به سب استیشن پل هاشمی در ولایت هرات مربوط دافغانستان برشنا شرکت و قرارداد پروژه ۵۰ هزار کارتریج ماشین های جین اکسپرت مورد نیاز برنامه ملی توبرکلوز مربوط وزارت صحت عامه جهت بررسی های بیشتر اعاده گردید.

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی روی درخواست هدایات، یادداشت ها و موضوعات تدارکاتی مختلف از جمله تحقق فیصله کابینه در مورد پرداخت آن عده شرکت های قراردادی که پرداخت های آنها توسط کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون ولسی جرگه متوقف گردیده است، تصامیم لازم اتخاذ نموده و به نهادهای مربوطه هدایت داد.

به همین ترتیب جلسه کمیسیون تدارکات ملی، درخواست تعدیل شماری از قراردادها به شمول تمدید میعاد قرارداد پروژه چاپ ۳۸۰ میلیون قطعه بانکنوت های جدید مربوط دافغانستان بانک و تمدید میعاد پروژه مطالعات و دیزاین شاهراه و تونل سالنگ را منظور کرد.

در این جلسه، بر علاوه اعضای آن، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین ملی و بین المللی نیز حضور داشتند.#

لینک اصلی: https://president.gov.af/da/?p=25870

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از ریاست جمهوری افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading