بازتاب نیوز

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

اطلاعيۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قرار است کمیسیون مستقل انتخابات اولین نشست کمیته مشورتی و همکاری را مطابق حکم شماره 729 مورخ 25/10/1396 و حکم شماره  917 مورخ 2/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری بخاطر همکاری همه جانبه نهادها با روند های انتخاباتی برگزار نماید.

امید غرض پوشش خبری آن تشریف آورده ممنون سازید.

تاریخ: دوشنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۶ تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۳۰ قبل از ظهر شروع برنامه: ۱۰:۰۰ قبل از ظهر آدرس: دفتر جلسات کمیسیون، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/969-media-adivosry-04-03-2018

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading