Baztab News

نظام سیاسی، احزاب و انتخابات

٢٤ ثور ١٣٩٧ خبرگزاری مشرق

Hits: 3انتخابات در نظام‌های دموکراتیک به‌عنوان یک اصل تلقی می‌شود و یکی از ارکان دموکراسی است. مشروعیت نظام‌های عصر نو با انتخابات تضمین می‌شود و با این اصل به‌هر میزانی که مشارکت مردم در انتخابات گسترده باشد به‌همان میزان مشروعیت نظام نیز تأمین می‌شود. مشارکت مردم در انتخابات از مبانی پایایی نظام کنونی می‌تواند به‌صورت جدی به‌شمار رود؛ زیرا هم جامعه جهانی و هم طالبان نگاه‌شان بستگی به‌حمایت و مشارکت مردم از این نظام دارد. ناگفته نماند که بنابر نبود شفافیت لازم در انتخابات گذشته و ناتوانی احزاب و کمیسیون مستقل انتخابات در توجیه اهمیت انتخابات برای مردم، ثبت‌نام رای دهندگان برای انتخابات پیش‌رو بسیار کم است.

چنانچه از کم‌علاقگی مردم برای ثبت‌نام در انتخابات معلوم می‌شود، نظام با این وضعیت دچار بحران مشروعیت می‌شود. بنابر این وقتی نظام مشروعیت لازم را در میان مردم نداشته باشد، بدون شک نگاه کشورهای حمایت‌کننده تغییر می‌کند و این نظام را مردمی نمی‌دانند. در این حالت برای مشروعیت نظام به‌سراغ گزینه‌های دیگر خواهند رفت، یا ممکن است کمک‌های‌شان بسیار زیاد کاهش یابند؛ زیرا حمایت از نظامی‌که مشروعیت مردمی ندارد نوع استبداد تلقی می‌شود. وقتی مردم امریکا و اروپا بفهمند که دولت‌های‌شان از یک نظام غیرمشروع و غیرمردمی حمایت می‌کنند، بدون شک در برابر این کار اعتراض خواهند کرد. بنابر اصل انتخاب سرنوشت، استبداد ستزی و آزادی ملت‌ها، کشورهای که از نظام‌های غیر مردمی حمایت می‌کنند، در حقیقت حمایان استبدادند که در عصر امروز عملکردشان نه در نزد سازمان‌های بین المللی و نه هم نزد ملت‌ها مشروعیت دارد. بنابر این جامعه جهانی تا زمانی می‌تواند حمایت‌هایش را در افغانستان توجیه کند که مشارکت مردم در انتخابات گسترده‌ باشد؛ در غیر آن دلیلی خاصی برای حمایت وجود ندارد.

طالبان که از سرسخت‌ترین مخالفان این نظام است، زمانی می‌تواند بر این نظام چیره شود که حمایت‌های مردم و مشارکت مردم در مشروعیت‌بخشیدن به‌این نظام کم‌رنگ باشد. وقتی مردم در انتخابات مشارکت قابل توجه نداشته باشند، نشان می‌دهد که مردم نسبت به‌نظام بی‌باور هستند و عملکردها و وعده‌های نمایندگان مردم (اعضای حکومتی و پارلمان) فریب‌کارانه بوده است. این بی‌باوری نسبت به‌دولت باعث می‌شود که تعلق خاطر مردم به‌نظام کاهش یابد و مردم نظام را از خود ندانند. چنین وضعیتی بدون شک باعث تقویت گروه‌های مسلح مخالف می‌شود. در نتیجه نظام در این حالت با سه فشار بسیار قوی (کاهش بسیار زیاد جامعه جهانی، کاهش قابل ملاحظه حمایت مردم و فشارهای گروه‌های مسلح مخالف) مواجه می‌شود که ایستادگی در برابر این سه قوه فشار، ناممکن است. بدون شک که بسیاری از احزاب نوعیت این نظام و قانون اساسی را قبول ندارند و در صدد تغییر آن است اما فراموش نباید بکنیم که این تغییر با براندازی نظام کنونی منطقی نیست؛ زیرا اگر کمک‌های جامعه جهانی کاهش بسیار یابد و حمایت مردم از نظام هم به‌حد اقل برسد و فشارهای گروه‌های مخالف مسلح هم افزایش یابد، بدون شک ما وارد یک جنگ جدید خواهیم شد. در این حالت نظام از پای می‌افتد ولی برپایی نظام جدید بسیار و بسیار دشوار می‌نماید؛ از این‌رو برای تغییر نوعیت نظام و قانون اساسی نیاز به‌برپابودن نظام کنونی داریم؛ یعنی تغییر و اصلاحات باید از راه قانونی و مشروع به‌میان بیاید. در یک کلام، اول باید نظام کنونی از هم نپاشد و پس از آن با یک مکانیسم روشن و تعریف‌شده، مطابق با قوانین موجود افغانستان هم برای نوعیت نظام و هم برای تغییر قانونی اساسی تصمیم گرفته شود.

راه حل‌ها

۱- سهم‌گیری احزاب در برنامه ثبت‌نام رای‌دهندگان: احزاب سیاسی در چند انتخابات گذشته چهره‌های را در حکومت و پارلمان معرفی کردند که آبی از آبی تکان نخورد، اکثر این چهره‌ها یا مصروف مزایایی صنفی خودشان بودند و یا هم به‌فکر تجارت و امتیازطلبی‌های مادی. بنابراین مردم از این چهره‌ها خسته شده‌اند و دیگر به‌آن‌ها اعتماد ندارند. مردم تصور می‌کنند که اگر در انتخابات سهم فعال هم بگیرند، باز هم تغییری رخ نخواهد داد؛ زیرا چند بار است که برای برخی رای می‌دهند ولی رای‌شان هیچ‌ بهبودی برای آن‌ها (مردم) رونما نکرده است. بنابراین برای اینکه احزاب بتواند مشارکت مردم را در انتخابات پیش‌رو افزایش دهد، چهره‌های جدید و تحصیل‌کرده را به‌میدان رقابت بفرستند. در این حالت مردم نسبت به‌احزاب احساس از خود بودن بیشتر می‌کند. اکنون مردم فکر می‌کنند که احزاب تنها محل چند قوماندان است که دیروز با هم دوست بودند و امروز در یک حزب خاص برای منافع شخصی و خانواده‌گی‌شان کار می‌کنند. با توجه به‌این مقوله اگر چهره‌های علمی و مردمی از اقشار مختلف در انتخابات پیش‌رو از طرف احزاب پیش‌کش شوند، مردم مشارکت بیشتری خواهند کرد.

۲- تلاش کمسیون انتخابات در توجیه اهمیت انتخابات: بدون شک یکی از عوامل کم‌علاقگی مردم در ثبت‌نام برای انتخابات پیش‌رو ناتوانی کیمسیون انتخابت در توجیه اهمیت انتخابات برای مردم است. کمسیون انتخابات باید برای حضور پررنگ مردم که در حقیقت مشروعیت‌دهنده نظام است، برنامه‌های تبلیغاتی و آگاهی‌دهنده مناسب می‌داشت. کمسیون باید برای مردم توجیه می‌کرد که در انتخابات پیش‌رو به‌رای مردم احترام گذاشته می‌شود و اراده مردم تعیین‌کننده محسوب می‌شود. رسانه‌ها می‌تواند در این مرحله برای تشویق مردم جهت مشارکت‌شان در انتخابات نقش اساسی داشته باشد. قاطعانه سخن‌گفتن کمسیون و تهیه برنامه‌های اعتمادسازنده می‌تواند توجیه‌کننده مشارکت مردم در انتخابات باشد. فقط کافی است کمسیون کاری بکند که مردم به‌شفافیت کاری‌اش اعتماد کند، چه‌ بسا که مردم به‌صورت واضح در گذشته امتحان خودشان را دادند. کمسیون انتخابات در این مرحله نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها را به‌گونه‌ باید آماده می‌کرد که مسئله انتخابات جو عمومی می‌شد اما مصروفیت‌های انتخابات روی چگونگی گماشتن افراد باعث آن شده است که اطلاع‌دهی درست از اهمیت انتخابات صورت نگیرد. کمسیون و حکومت باید بداند که نگاه جامعه جهانی و مخالفان افغانستان بستگی مستقیم به‌انتخابات پیش‌رو دارد؛ یعنی به‌هر میزانی که مشارکت مردم کمتر باشد به‌همان میزان مشروعیت حکومت زیر سوال می‌رود و زمینه فعالیت بیشر مخالفان فراهم می‌شود. کم‌میلی مردم برای مشارکت در انتخابات از بی‌مسئولیتی مردم نیست بلکه از عدم اعتماد مردم به‌کمسیون و نهادهای حکومتی است. اگر کمسیون و حکومت بتواند از طریق اطلاع‌دهی مناسب اهمیت انتخابات را برای مردم توجیه کند و اعتماد از دست‌رفته‌اش را با تبلیغات منطقی و مناسب واپس بگیرد، مردم باز هم با شور و شوق تمام در برنامه ثبت‌نام مشارکت می‌کنند. کمسیون باید فضای عمومی را به‌گونه‌ بساز که همه و همه خود را مکلف به‌مشارکت در انتخابات بداند. این کار مسیر نیست الا توسط برنامه‌های افراد متفکر و جامعه شناس و تطبیق آن از طریق رسانه‌ها. ضعف در مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات باعث شده است که اهمیت مشارکت در انتخابات برای مردم توجیه نشود و این فقدان آگاهی باعث شده است که مردم برای مشارکت کم‌میل باشد. کمسیون باید از طریق برنامه‌های رسانه‌ منطقی، به‌گونه‌ به‌مردم تلقین کند که به‌راستی تصمیم و اراده آن‌ها احترام می‌شود. مشروعیت و تداوم نظام رابطه مستقیم به‌مشارکت مردم در انتخابات دارد. از این‌رو رای شما آینده شما است و برای آینده خودتان به‌انتخابات شرکت کنید.

نوید شجاع

کد خبر: 5820

لینک اصلی: https://mashreq.news/1397/02/24/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری مشرق

 • در فیروزکوه نگرانی امنیتی وجود ندارد ٨ دقیقه

  غلام‌ناصر خاضع، والی غور به دنبال نگرانی باشنده‌های فیروزکوه در پیوند به احتمال حمله طالبان براین شهر، دیشب در بازار فیروزکوه از نزدیک با مردم دیدار کرد. The post در فیروزکوه نگرانی امنیتی وجود ندارد

 • هرگز فاریاب سقوط نخواهد کرد ٨ ساعت

  طالبان از چندی بدین‌سو حملات‌شان را بر مراکز ولسوالی این ولایت آغاز کرده‌اند؛ اما دوباره توسط نیروهای امنیتی به عقب زده شده است. The post هرگز فاریاب سقوط نخواهد کرد appeared first on Mashreq News.

 • کشته و زخمی شدن ۲۴ طالب در ولایت بلخ ٨ ساعت

  در ادامه عملیات «ولید ۵» در ولسوالی چمتال که با فرماندهی برید جنرال جلال‌الدین یفتلی، فرمانده لوای دوم پیاده عصر امروز انجام شد ۱۱ تن از تروریستان کشته و ۱۳ تن آنان زخمی شدند. The

 • بازداشت ۳ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در بغلان ٨ ساعت

  روز گذشته ۳ تن از قاچاقبران با ۹ کیلوگرام هیروئین و یک عراده کرولای ۲۰۱۰ که آن را از بدخشان به مقصد کابل بارگیری کرده بودند از کمربند امنیتی شمشرق شهر پل‌خمری بازداشت شدند. The

 • کشته شدن یک سرباز توسط افراد مسلح ٩ ساعت

  عصر امروز (۳۱ ثور - ۱۳۹۷) با حمله دو فرد مسلح ناشناس بر پرسونل پولیس پُسته امنیتی «نوآباد» مربوط حوزه یازدهم امنیتی یک پولیس کشته شد. The post کشته شدن یک سرباز توسط افراد مسلح

 • خسارات سیل در ولسوالی امام صاحب کندز ٩ ساعت

  بر اثر سیلاب و باران‌های چند روزه در ولسوالی امام صاحب کندز به بیش از یک هزار خانه و ۳ هزار جریب زمین زراعتی خسارات مالی و زراعتی وارد شده است. The post خسارات سیل

 • جنرال دوستم بازخواهد گشت ١٩ ساعت

  در حالی که یک‌سال از رفتن جنرال عبدالرشید دوستم به کشور ترکیه می‌گذرد، از آن زمان تا کنون حرف و حدیث های زیادی در این باره گفته شده است. The post جنرال دوستم بازخواهد گشت

 • جلسه شورای عالی اقتصادی برگزار شد ٢٣ ساعت

  در این جلسه درباره گزارش سیستم ترانسپورت زمینی TIR و طرح احداث تیر پارک‌ها، گزارش هیئت موظف درباره کمپنی جیوکیم در بندر ابونصر فراهی و استراتیژی پروژه‌های مشارکت عامه و خصوصی بحث شد. The post

آخرین خبر ها:

Loading