بازتاب نیوز

حکـومت وحـدتِ ملـی فـروپاشی از درون

٢٤ ثور ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

سخنانِ روز گذشتۀ داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییِ حکومت وحدت ملی در جلسۀ شورای وزیران، به‌وضوح و برجسته‌گیِ تمام مؤیّدِ تمامِ شکوه‌ها و شکایت‌هایی‌ست که مردم از حکومتِ کنونی دارند و نیز تقویت‌کنندۀ تحلیل‌ها و تبصره‌هایی‌ست که رسانه‌هایی چون ماندگار پیرامون اوضاع کنونیِ کشور و حکومت‌داریِ موجود‌ ارایه می‌دهند.

آقای عبدالله در این جلسه، هم از جایگاه یک شهروند عادی و هم از جایگاه یکی از سران حکومتِ موجود، اقرار و اعتراف کرد که مسیر دولت‌داری در افغانستان، کاملاً بیرون از دایرۀ اولویت‌ها و دغدغه‌هایِ مردم قرار دارد و آن‌ها در برابر مسوولیت‌های بزرگ‌شان در برابر ملت، صرفاً با اتکا به الفاظ و واژه‌ها می‌توانند خود را برائت دهند.

مطالعۀ گزارشِ این جلسه به‌ویژه در آن قسمت‌هایی که رییس اجرایی از قتل‌عامِ مردم و کشتارِ نیروهای امنیتی سخن می‌گوید و عاملِ آن را با ضمیر «ما» معرفی می‌کند («نیروهای امنیتی را به کشتار دادیم»)، مستقیماً به این واقعیت دلالت دارد که نظام و ساختارِ موجود از درون چنان پوسیده که میان آن‌چه مردم در قبالِ آن می‌گوید و آن‌چه که کارگزارانِ آن در قبالش می‌گویند، تفاوتِ بارزی وجود ندارد.

از اوضاع ناگوارِ امنیتی و کشتار مردم و سربازان در ولایت‌های شمالی و جنوبی که بگذریم، قضیۀ انتخابات و نزاع‌های شکل‌گرفته در پیرامونِ آن است. در این بخش نیز ادبیاتِ ریاست اجرایی، ادبیاتِ حاکی از سرگشته‌گی و حیرت است. مسلماً از این سخن ‌که «هیچ‌کس حق ندارد استقلال کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال ببرد و یا آن را تحت فشار قرار دهد»، هیچ چیز ساخته نیست وقتی عملاً هم اعمالِ‌فشار جریان داشته باشد و هم استقلالِ کمیسیون‌ها با مداخلۀ ارگ به زیر سوال رفته باشد؟

پُربسامدترین عبارتی که با شنیدنِ این سخنان به ذهن هر شهروندِ افغانستانی تداعی می‌گردد این است که «آقای عبدالله شما صاحبِ نیمی از قدرت در این کشور هستید، خوب است که به‌جای بازگوییِ مبهمِ حرف‌ها و نگرانی‌های مردم، از یخنِ قاتلانِ مردم و مداخله‌گران در امور انتخاباتی بگیرید و آن‌ها را به دستِ قانون و محکمه و قضا بسپارید!»

پوسیده‌گیِ حکومت‌ و ضعف و کم‌کاریِ مفرطِ حکومت‌گردانانِ موجود، هیچ قرینه‌یی روشن‌تر از این ندارد که بخواهند با اتکا به الفاظ و واژه‌ها، یا ترحمِ مردم را به سمتِ خود جلب کنند و یا این‌که همانند آقای غنی با اتکا به چند چیغ و شعار، بحران‌ها و درجازده‌گی‌‌ها را لاپوشانی کنند.

با اوصافی که گذشت، حقیقتِ امر این‌که: حکومت وحدتِ ملی از رأس تا قاعده دچار تزلزل و در معرضِ فروپاشی است. در چهار سالی که گذشت، بیشترِ بازی‌ها و معاملاتِ پیدا و پنهان در افغانستان را آقای غنی و تیمِ ویژه‌اش کارگردانی کرده و آقای عبدالله به‌رغم بهره‌مندی بالقوه از نیم قدرت، بیشتر در مقامِ یک اپوزیسیون، در برابر اعمالِ انجام‌یافته و در حالِ جریان واکنش نشان داده است. آقای غنی و حلقۀ مقتدرش از تقسیمِ مناصب گرفته تا مهندسی انتخابات اگرچه قوی و مقتدر ظاهر شده‌اند اما به‌دلیلِ اپوزیسیون‌نماییِ کاخ سپیدار و بازخوردهای مردمی، به‌شدت با فرسایشِ مشروعیت از سوی جامعه مواجه بوده‌اند. اگر جناحِ سپیدار به دلیلِ رندی‌ها و فریب‌کاری‌هایِ فراوانِ ارگ در نظرِ مردم خوار و ضعیف نمایان شده است، ارگ ریاست‌جمهوری به مثابۀ کانونِ توطیه‌ علیه کشور و مردم معرفی و شناخته‌شده است. این دو جناح در این معادله طی این چهار سال چنان عمل کرده‌اند که اولاً حکومت «وحدت ملی» از معنا و محتوا خالی شده؛ ثانیاً رشتۀ اعتماد و همکاری میان مردم و حکومت گسسته گشته؛ و ثالثاً بی‌نظمیِ سیاسی‌ـامنیتی و اقتصادی‌ـ اجتماعی نوعی سقوطِ اعلام‌نشدۀ حکومت را نوید داده است.‌

اکنون می‌توان گفت که ارگ و سـپیدار همان دو خطِ علی‌الظاهرِ موازی‌یی بوده‌اند که در نهایت توانسته‌اند یکدیگر را قطع کنند. نقاطِ این تقاطع اگرچه پس از گذشتِ چهار سال در قضایایی مانند انتخابات پارلمانی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی و طرز تلقی از تلفاتِ نیروهای ملکی و نظامی روشن می‌نماید، اما در روزها و ماه‌های آینده ـ با درنظرداشتِ اختلافاتِ رو به صعود ـ می‌توان نقاطی بزرگ‌تر و استراتژیک‌تر از این‌ها را نیز انتظار کشید.

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%DA%A9%D9%80%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D8%AF%D8%AA%D9%90-%D9%85%D9%84%D9%80%DB%8C-%D9%81%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

 • مکتب تمدن‌آفرینِ رمضان ١٧ ساعت

  بخش دوم/ روزه و جوامع استهلاکی فروشگاه‌ها و مغازه‌های عصرِ ما حکم نمایشگاه‌هایی را دارند که هر آن‌چه به ذهن آدمی خطور کند، آن‌جا پیدا می‌شود. این از یک‌سو و تسهیلات قرض‌دهیِ بانک‌ها و کریدت‌کارت‌ها

 • نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی ١٧ ساعت

  بخش سوم/ ب) الذکر واژۀ ذکر به صورتِ معرف «ال» صفت شیئ قرار داده شده است و این نشان می‌دهد که “الذکر” صفت قرآن کریم است و ذکر، یاد کردن به صورت زبانی را گفته

 • علمای افغانستان و پاکستان چه خواهند کرد؟ ١٧ ساعت

  تازمانی‌که افغانستان نکات اساسی بحران میان افغانستان و پاکستان یعنی مساله خط دیورند، تجارت میان افغانستان و پاکستان و دست یافتن افغانستان به آب‌های گرم و دست یافتن پاکستان به بازار آسیای میانه را مطرح

 • اول جـوزا؛ پایان کارِ رییس حکومتِ وحدت ملی ١٧ ساعت

  اگر آغاز کارِ آقای غنی رییس حکومت وحدت ملی را به عنوان رییس جمهور طبق قانون اساسی تاریخ اولِ جوزای سال ۱۳۹۳ در نظر بگیریم، امروز مصادف به اول جوزای سـالِ پنجم یعنی ختم دورۀ

 • ریاست‌جمهوری؛ نهــادی دیکتـاتورمحـــور ١٧ ساعت

  رییس حکومتِ وحدت ملی مدعی است که طی زمام‌داری کم‌نظیرِ او در افغانستان، نهاد ریاست‌جمهوری از «فردمحوری» به «نهـادمحوری» تغییر کرده است. آقای غنی می‌گوید که حالا «در نهاد ریاست‌‌جمهوری، طرح‌های پیشرفت و ترقی افغانستان،

 • دانش: گروه‌های تروریستی قلب دموکراسی را نشانه گرفته‌اند ١٧ ساعت

  سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم معرفی، ندیمه سحر به حیث رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت که مبارزه با تروریسم و برگزاری انتخابات دو اولویت اساسی حکومت در سال جاری است.

 • هشدار طالبان به شهروندان کابل ١٧ ساعت

  گروه طالبان در اعلامیه‌یی از انجام حملات بیشتر در شهر کابل هشدار داده و از مردم ملکی خواسته که از اداره‌های حکومتی و دفاتر خارجی دوری جویند. حکومت افغانستان اما این اعلامیه طالبان را تبلیغاتی

 • وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر جرایم سازمان ملل متحد: مصرف ۵۷ درصد کشاورزان از تریاک تامین می‌شود ١٧ ساعت

  یافته‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که سال گذشته بیش از ۹ هزار تن تریاک در سراسر افغانستان کشت شده است. این نهادها دیروز دوشنبه (۳۱

آخرین خبر ها:

Loading