Baztab News

توزیع مرغ‌های تخم‌ده به ۵۰۰ خانم نادار در ولایت پکتیا

٢٦ ثور ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در چارچوب برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، پروگرام توزیع مرغ به ۵۰۰ خانم نادار را در ولایت پکتیا آغاز کرد.

به هر یک از این ۵۰۰ خانواده که۲۵۰ خانم از ولسوالی احمدآباد و ۲۵۰ خانم دیگر از گردیز، مرکز ولایت پکتیا می باشند، ق ۳۰ مرغ تخم‌ده، دو تا آب‌خوره، دو تا دانه‌خوره، یک ذخیره‌ی آب هزار لیتری، جالی و دیگر ابزار مورد نیاز توزیع می شود.

به گفته مسوولان، برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت هم‌چنان تا شش ماه، این خانواده‌ها را در بخش خوراکه، دارو و درمان کمک می‌کند.

به اساس تخمین برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، هر یک از این خانم‌ها، در یک ماه ۵۴۰ تخم مرغ به دست خواهند آورد و اگر هر تخم را به قیمت ۸ افغانی بفروشند، درآمد ماهانه‌ی شان چهار هزار و ۳۲۰ افغانی خواهد شد که این مقدار پول می‌تواند وضعیت اقتصادی زنده‌گی خانم‌های نادار را تغییر مثبت بدهد.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%BA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading