Baztab News

نشست سران شورای عالی ایتلاف؛ امنیت و انتخابات محور بحث بود

٢٦ ثور ١٣٩٧ خبرگزاری دید

همچنان سران شورای عالی ایتلاف در این نشست روی موضوعات آینده این ایتلاف و طرح‌های سیاسی آینده برای انتخابات‌های بعدی بحث کردند.

در صفحه عطا محمد نور آمده است:« سپس روی طرح جدیدی که حاوی موضوعات امنیتی، سیاسی، اداری جامع، آشتی ملی، انتخابات و بقیه موارد مهم است گفت‌و‌گو شد که به‌زودی قرار است طرح اولی آن نهایی شود.»

آقای نور از برنامه‌های بعدی سیاسی این ایتلاف نیز خبر داده است: در این نشست فیصله گردید تا طرح جدید با بقیه اعضای ایتلاف شورای عالی برای نجات افغانستان و اعضای ایتلاف بزرگ ملی کشور برای نظرخواهی پیشکش و‌ نهایی شود.

گفتنی است که ایتلاف عالی نجات افغانستان برای انتخابات آینده برنامه‌های کلانی روی دست دارد.

لینک اصلی: http://didpress.com/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری دید

آخرین خبر ها:

Loading