بازتاب نیوز

اشرف غنی از مخالفین خواست که حرمت ماه رمضان را نشکنند

٢٦ ثور ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

امروز نخستین روز ماه مبارک رمضان است.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان در یک پیام ویدیوی از مخالفان مسلح خواست، برای احترام به ماه رمضان، برای عبادت کننده‌گان مشکلات ایجاد نکنند.

وی گفت:

"امیدوارم طالبان و دیگر گروه‌های مخالف افغانستان، حرمت ماه مبارک رمضان را نشکنند و سبب هراس و نا امنی برای عبادت کننده‌ها نشوند."

/*

initInfographics(

{

groups:[],

params:[{"Name":"embed_html","Value":"src||https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FARG1880%2Fvideos%2F1670153519727550%2F\u0026show_text=0\u0026width=560","DefaultValue":"","HtmlEncode":true,"Type":"String"}],

isMobile:true

});

(function (d) {

var userInput = Infographics.Param["embed_html"],

createHtml = function (htmlStr) {

var frag = document.createDocumentFragment(),

temp = document.createElement('div');

temp.innerHTML = htmlStr;

while (temp.firstChild) {

frag.appendChild(temp.firstChild);

}

return frag;

},

render = function () {

var thisSnippet = (d.getElementsByClassName ? d.getElementsByClassName("fbVideoSnippet") : d.querySelectorAll(".fbVideoSnippet"))[0];

var embedUrl, container = thisSnippet.parentNode, showText = false,

fbParse = function () {

if (window.FB) {

window.FB.XFBML.parse(thisSnippet);

return true;

} else {

return false;

}

};

if(userInput.substring(0,5) === "src||"){

var arrParts = userInput.split("%2F");

if(userInput.indexOf("show_text=1") !== -1)

showText = true;

embedUrl = "https://www.facebook.com/" + arrParts[3] + "/videos/" + arrParts[5] + "/";

} else {

userInputParts = userInput.split("||");

embedUrl = decodeURIComponent(userInputParts[1]);

}

embedUrl += "?show_text=1";

container.style.width = "100%";

var fbVideo = document.createElement("div");

fbVideo.setAttribute("class", "fb-video");

fbVideo.dataset.allowfullscreen = 1;

fbVideo.dataset.href = embedUrl;

if(showText)

fbVideo.setAttribute("data-show-text", "true");

if (RFE.facebookInstanceId === undefined) RFE.facebookInstanceId = 1;

else RFE.facebookInstanceId = RFE.facebookInstanceId + 1;

fbVideo.setAttribute("id", "fb-video-" + RFE.facebookInstanceId);

RFE.data(fbVideo, "facebook_snippet_id", RFE.facebookInstanceId);

var fbXfbml = document.createElement("div");

fbXfbml.setAttribute("class", "fb-xfbml-parse-ignore");

fbVideo.setAttribute("cite", embedUrl);

fbVideo.appendChild(fbXfbml);

thisSnippet.appendChild(fbVideo);

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

thisSnippet.className = "fbVideoSnippetProcessed";

// adding sticky mode functionality (wraping to .c-sticky-element and .c-sticky-container + .c-sticky-element__close-el)

var stickyContainer = document.createElement('div');

RFE.addClass("c-sticky-container", stickyContainer);

var stickyElement = document.createElement('div');

RFE.addClass("c-sticky-element", stickyElement);

RFE.data(stickyElement, "sp_api", "facebook");

var fragment = createHtml("");

stickyElement.insertBefore(fragment, stickyElement.childNodes[0]);

container.parentNode.insertBefore(stickyContainer, container);

stickyContainer.appendChild(stickyElement);

stickyElement.appendChild(container);

};

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else

render();

})(document);

قبل از این فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان و مخالفان مسلح خواسته بودند که به احترام ماه مبارک رمضان، آتش‌بس کنند.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29231295.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading