بازتاب نیوز

اطلاعیه مطبوعاتی

٣ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!با تقدیم احترامات فایقه و تمنیات نیککنفرانس مطبوعاتی الیوم پنجشنبه سوم جوزای سال جاری بنابر معاذیری به تعویق افتیده است. در آغاز هفته آینده همزمان با آغاز ثبت نام کاندیدان، زمان تنظیم کنفرانس مشخص و افتخار میزبانی شمارا خواهیم داشت.با معذرتکمیسیون مستقل انتخابات

 

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1109-media-outlet-24-05-18-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading