بازتاب نیوز

اطلاعیۀ کمیسیون مستقل انتخابات

٥ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

طوریکه هموطنان گرامی اطلاع دارند ،قراراست طبق تقسیم اوقات مرتبۀ زمانی کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی ،روند ثبت نام کاندیدان برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی به روز شنبه مؤرخ۵ جوزای سال ۱۳۹۷ آغاز گردد. بدینوسیله به اطلاع تمام داوطلبان واجدشرایط کاندیداتوری برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی رسانیده میشود که از تاریخ ۵ الی ۲۲ جوزای سال جاری جهت ثبت نام به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نمایند.

تمام معلومات در زمینۀ کاندیداتوری در ویبسایت کمیسیون مستقل انتخابات موجوداست.

 

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1111-cn-announcement-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading