بازتاب نیوز

میشل فوکو

٢١ جوزا ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

رسم جهان این است که قانون بسازد، ولی خود از عادت پیروی می کند…

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading