بازتاب نیوز

تعهد بانك سرمايه گذاری زيربنائی آسیائی به ادامه همكاری با افغانستان

٢٢ جوزا ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه با جن لیچون رئیس بانك سرمایه گذاری زیربنائى آسیائی در مقر این بانك در بیجنگ ملاقات نمود.

در این ملاقات هر دوجانب در رابطه حمایت و سرمایه گذاری بانك متذكره در عرصه هاى مختلف در افغانستان بخصوص تولید انرژی آفتابی در پارك صنعتی حصار شاهی ننگرهار و دشت باباى لغمان، احداث سرك حلقوی شهر كابل و پروژه هاى خط آهن بحث هاى همه جانبه نمودند.

وزیر مالیه گفت كه افغانستان به عضویت و رابطه خویش با بانك متذكره ارزش خاصی قایل است، و روى آغاز همكاری و فعالیت هاى عملی بین دولت افغانستان و بانك بخصوص در بخش هاى فوق الذكر تأكید ورزید.

رئیس بانك سرمایه گذاری زیربنائى آسیائی روى علاقه مندی و تعهد بانك در قبال تطبیق پروژه هاى زیربنایی در افغانستان تأكید مجدد نمود.

وی گفت: این بانك آماده است تا با در نظرداشت شرایط و نیازمندی هاى خاص افغانستان، در زمینه فراهم آوری منابع مورد ضرورت با دولت افغانستان و دیگر نهادهاى تمویل كننده بین المللی به شمول صندوق وجهى بین المللی و بانك جهانی، و كشورهاى كننده، همكاری هاى خویشرا سرعت ببخشد.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A6/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading