بازتاب نیوز

تأثیر منفی رکود ارزش کلدار بر بارزگانان کشور

٢٢ جوزا ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

گروه اقدامات مالی جهانی (فتف) تا پایان ماه جاری میلادی، نام پاکستان را در فهرست خاکستری معاملات پولی جهان قرار خواهد داد که با اینکار، دروازۀ بانک‌های جهانی بروی پاکستان بسته شده و ارزش کلدار پاکستانی در برابر دالر تا۳۰ درصد رکود خواهد کرد.

در این حال، مسوولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که جا گرفتن نام پاکستان در فهرست خاکستری گروۀ اقدامات مالی جهان، افغانستان را از رهگذر کارگیری از کلدار پاکستانی در دادوستدهای روزانه زیانمند خواهد ساخت.

توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: “در حال حاضر، میلیاردها کلدار پاکستانی نزد بازرگانان و مردم عادی در بخش‌هایی از کشور است حکومت باید جلو چلش کنونی این پول را در دادوستد روزمره بگیرد و نیز برای جلوگیری از زیان های احتمالی آن در آینده جلوگیری کند.”

به گفته اتاق تجارت و صنایع، در بیش از سیزده ولایت کشور کلدار پاکستانی میچلد و میلیاردها کلدار پاکستانی در سیستم پولی کشور در گردش است، این کار بر بازرگانان و شهروندان کشور نیز اثرهای ناگواری خواهند داشت.

از سوی دیگر، مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند که بانک مرکزی در صورت زیانمند شدن کاربران کلدارپاکستانی دردادوستدهای بازرگانی شان، مکلفیتی نخواهند داشت.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی در این مورد می گوید : “ما بدون شک می‌دانیم که زیان‌های در این بخش متوجه مردم است اما این کارخود از آنها است که از این ارزها استفاده می‌کنند، ما از مردم می‌خواهیم که جایگزین کلدار، افغانی را بسازد.”

قابل ذکر است که به گفته بخش خصوصی، حدود چهل درصد دادوستد بازرگانی کشور در حال حاضر با کلدارپاکستانی صورت می گیرد.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading