بازتاب نیوز

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به ارتقای مشارکت مردم بخصوص زنان در روند انتخابات

٢٢ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف جذب و افزایش سهم گیری و مشارکت مردم به ویژه زنان در انتخابات شورای ولسوالی ها، از تمامی ارگان های حکومتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه های جمعی، سایر شرکای انتخاباتی و تمامی شهروندان کشور می خواهد تا این کمیسیون را در مرحله سوم ثبت نام و تشکیل شوراهای ولسوالی ها همکاری جدی نمایند. براي جلب مشاركت زنان در انتخابات شوراي والسوالي ها دو روز ديگر مدت ثبت نام براي شوراي والسوالي ها تمديد شده است .

بر اساس لایحه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها سال ۱۳۹۷، که بر اساس ماده یکصد و هشتم قانون انتخابات به تصویب رسیده است، نهاد های ذیربط مسؤولیت دارند تا در راستای تشویق و ترغیب زنان برای نامزد شدن و مشارکت در انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات را همکاری نمایند.

چنانچه بنابر عدم موجودیت کاندیدان زن در انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها برای احراز کرسی های اختصاص یافته، در ماده هفتم این لایحه چنین آمده است:

(1) هرگاه در میان در خواست دهنده‌گان کاندیداتوری برای انتخابات ولسی جرگه در یک ولایت و یا در انتخابات شورای ولسوالی در ولسوالی مربوطه، تعداد کافی کاندیدان زن وجود نداشته باشد که کرسی اختصاص یافته برای زنان را احراز نماید، وزارت امور زنان و ریاست های ولایتی آن در مشوره و تفاهم با سایر نهاد های فعال در عرصه امور زنان و حقوق بشر و نهاد های جامعه مدنی ولایات و ولسوالی مربوطه تلاش می نمایند تا زنان واجد شرایط کاندیداتوری را ترغیب و تشویق نمایند تا به عنوان کاندید در انتخابات شرکت نمایند.

(2) هرگاه هنگام تهیه فهرست ابتدایی رای دهنده‌گان تشخیص گردد که در یک حوزه انتخاباتی ولسی جرگه و یا شورای ولسوالی تعداد کافی کاندیدان زن موجود نیست؛ ذیلآ سهولت های مد نطر گرفته می شود:

برای زنان در خواست دهنده برای کاندیداتوری که به نحوی واجد شرایط اند اما اسناد و معلومات شان نا تکمیل و یا ناقص اند با در نظرداشت وقت و تقویم انتخاباتی، فرصت داده می شود تا اسناد و معلومات شان را تکمیل نمایند.

 در صورتی که هیچ درخواست دهنده واجد شرایط موجود نباشد، کمیسیون در حوزه انتخاباتی مربوطه با در نظرداشت تقویم انتخاباتی برای زنان فرصت مجدد می دهد تا برای کاندید شدن در انتخابات مربوطه درخواست نمایند. در این صورت کمیسیون از وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر، نهاد های جامعه مدنی به ویژه نهاد های جامعه مدنی حمایت از حقوق زنان می خواهد تا زنان واجد شرایط را برای کاندید شدن در آن حوزه انتخاباتی ترغیب و تشویق نمایند.

همچنین بر بنیاد بند سوم این ماده کمیسیون صلاحیت دارد تا برای تشویق و ترغیب زنان برای کاندید شدن در همکاری و هماهنگی سایر نهاد ها تدابیر لازم را روی دست گیرد:(3) کمیسیون در مورد چگونگی هماهنگی با سایر نهاد ها و ترغیب و تشویق زنان برای کاندید شدن تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1132-women-participation-election-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading