بازتاب نیوز

مردم  به تعهد حکومت درامر برگزاری انتخابات بی باوراست

٢٢ جوزا ١٣٩٧ خبرگزاری رشد

موسسه مطالعات و توسعه افغانستان تحقیقی را تحت عنوان “حمایت از مردم سالاری، بررسی میزان علاقمندی مشارکت مردم درانتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی های” را امروز سه شنبه در کابل به نشر رساند.  این تحقیق نشان می دهد که مردم به تعهد حکومت در امر برگزاری انتخابات باور ندارند.

به گزارش خبرگزاری رشد، این تحقیق  در ۲۴ ولایت کشور از طریق پرسشنامه ها انجام شده است که ۳۰۴۰ پرسشنامه توزیع شده اند و از این شمار به ۹۴۱ پرسشنامه خانم ها پاسخ داده است.

مرتضی صارم محقق؛ ارشد موسسه مطالعات توسعه افغانستان گفت: یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۶۸٫۹ درصد مردم گفته است که در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند تنها ۱۶ درصد گفته است که در انتخابات شرکت نمی کنند.

آقای صارم افزود: ۳۷٫۷ درصد از پاسخ دهنده گان گفته است که به تعهد حکومت در امر برگزاری انتخابات پارلمانی باور ندارد اما ۲۴ درصد مردم گفته است که باور دارند.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۳۹٫۹ درصد مردم نسبت به برگزاری انتخابات شفاف توسط کمیسیون انتخابات باور دارند ولی ۳۲٫۶ درصد گفته است که این کمیسیون نمی توانند انتخابات شفاف برگزار کنند.

صارم می گوید: ۲۹ درصد پاسخ دهنده گان درارتباط به اراده حکومت درامر برگزاری انتخابات شفاف باور دارند ولی ۶٫۲ درصد مخالف است که حکومت انتخابات شفاف را برگزار نمی کنند.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۲۸٫۵ درصد از مردم کشور گفته است که استفاده از تذکره ورقی به عنوان هویت شخص رای دهنده شفافیت انتخابات را تضمین می کند ولی ۷ درصد دیگر گفته است که استفاده از تذکره شفافیت انتخابات را تضمین نمی کند.

به اساس یافته های این تحقیق ۱۸٫۸ درصد پاسخ دهنده گان  گفته است که اعضای کمیسیون انتخابات بی طرف عمل می کنند ولی ۱۶٫۶ درصد گفته است اعضای کمیسیون بی طرف عمل نخواهد کرد.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که مداخله زورمندان محلی در حمایت از کاندیدای خاص و عدم امنیت از چالش های عمده  فراروی برگزاری انتخابات شفاف در کشور می باشد.

به اساس یافته های این تحقیق ۶۱٫۴ درصد مردم افغانستان باورمند است که تنها انتخابات یگانه گزینه برای انتقال قدرت سیاسی است اما ۳٫۲ درصد با این امرمخالف است.

آقای صارم می گوید: به اساس یافته های این تحقیق اکثریت مردم خواهان اشتراک در پروسه انتخابات است و باید حکومت و کمیسیون با تامین امنیت مردم زمینه انتخابات شفاف را برگزار کنند.

وسیمه بادغیسی؛ معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات این تحقیق را یک تحقیق ارزنده و مفید برای کمیسیون انتخابات عنوان کرده گفت:محتوای این تحقیق همخوانی با فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات دارند.

خانم بادغیسی افزود: فهرست رای دهندگان برای اولین درکمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده است که تا هنوز حدود شش میلیون تن  برای اشتراک درانتخابات ثبت نام کرده است.

دست برد به آرای مردم درانتخابات های گذشته مردم را نسبت به اشتراک درانتخابات امسال بی اعتماد ساخته است که ادامه مداخله حکومت و زورگویی در قبال رای مردم، ستون فقرات مردم سالاری را در کشور می شکناند.

محمد رقیب فیاض – کابل

لینک اصلی: http://www.roushd.com/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری رشد

آخرین خبر ها:

Loading