بازتاب نیوز

امضای تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه

٢٢ جوزا ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه، امروز مؤرخ 21 جوزا بین وزارت مالیه و ادارۀ عالی تفتیش به امضاء رسید.

محمد خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه را با مجیب الرحمن شیرزاد، معاون مالی ادارۀ عالی تفتیش به امضاء رسانید.

اهداف آن تطبیق موثر برنامه بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه تحت پروژه (FSP) در اداره عالی تفتیش جهت حفظ استقلالیت، بیطرفی و جلوگیری از تضاد منافع میان این اداره و وزارت مالیه، ترتیب، تدقیق و منظوری پلان ها، ارزیابی متخصصین، تخصیص منابع، ارتباطات کاری ادارۀ تفتیش با وزارت مالیه و بانک جهانی می باشد.

قابل ذکر است که به گفته مسوولان، تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه مدت 5 سال اعتبار دارد.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading