بازتاب نیوز

برگزاری نمایشگاهی از پارچه‌های برجا ماندۀ حملات انتحاری درکندهار

٢٣ جوزا ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

نمایشگاهی از پارچه‌های برجا ماندۀ حملات انتحاری درکندهار از سوی یک جوان کندهاری به هدف به‌نمایش‌گذاشتن چهرۀ زشت انسانیت، برگزار گردید.

احمدولی عسکرزی، جوان کندهاری برگزارکنندۀ این نمایشگاه می‌گوید پس‌از وقوع هر رویداد به محل رفته و این پارچه‌ها را گردآوری کرده‌است.

وی می‌گوید که از هشت‌ماه به‌این‌سو، پس‌از هر انفجار به محل رویداد می‌رفت و پارچه‌‎های فلزیی برجامانده از آن حمله را گردآوری می‌کرده است.

او گفت: “من می‌خواهم که از این راه زیان‌های جنگ را به مردم خود معرفی نمایم، به‌طور مثال یک مجسمه ساخته‌ام که در مرکز امریکا موقعیت دارد و بسیار مشهور است و هدف من از این کار این‌است که بسیاری‌از مشکلات‌مان ازسوی آمریکا است.”

بسم‌الله، یک‌تن از بازدیدکننده‌گان در این باره گفت: “اگر چنین نمایشگاه‌ها زیاد شود و از زیان‌های جنگ به مردم گفته شود، مردم نتیجۀ خوب از آن خواهد گرفت و این نخستین‌بار است که در کندهار یک جوان چنین یک ابتکار را انجام می‌دهد و درخور ستایش است.”

در این حال، فضل‌باری بریالی رییس اطلاعات و فرهنگ کندهار گفت: “این ابتکار در کندهار کاملن جدید است، و ابتکار دیگر این‌است که از پارچه‌های برجاماندۀ مجسمه ساخته شده‌است و کوشش می‌کنیم که دراین عرصه دیگر جوانان را نیز آموزش بدهیم و این هنر را بیشتر رشد بدهیم”.

قابل ذکر است که این نخستین‌باری است که در کشور نمایشگاهی از بازمانده‌های حمله‌های هراس‌افگنانه، برگزار می‌شود.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%85/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading