بازتاب نیوز

نگرانی برخی نامزدان از کارازارهای انتخاباتی پیش از وقت در پروان

٢٣ جوزا ١٣٩٧ پاسبانان

پاسبانان- کابل:

در حالی که برگزاری انتخابات پیش رو در افغانستان پرسش های را به همراه داشته است، اما در تازه ترین مورد یکی از نامزدان احتمالی در پروان می گوید که هم اکنون شماری از افراد با استفاده از سمت های دولتی تلاش دارند به سود خود و یا هم بسته گان شان کمپاین پیش از وقت کنند. عبدالعزیز حکیمی، از نامزدان احتمالی پروان در مجلس نماینده گان می گوید: در حالی که هنوز روند کارزارها به شکل رسمی آغاز نشده است ولی برخی ها کمپاین پیش از وقت را راه اندازی کرده اند و حتا برخی از زورمندان با تهدید و مقرری های تازه می خواهند در این ولایت تقلب گسترده را انجام دهند.

آقای حکیمی همچنان هشدار میدهد، اگر این بار در انتخابات مجلس نماینده گان بی عدالتی شود او دست به حرکت های مدنی گسترده خواهد زد وی می افزاید: «ما امیدوار هستیم که حکومت راه و چاره ی برای این مسأله بجوید، ولی هرگاه بار دیگر بی عدالتی شود دست به اعتراض های مدنی می زنیم، به بزرگان افغانستان، جامعه ی جهانی، اتحادیه ی اروپا، سفارت امریکا و انگلیس و تمامی نهادهای دخیل در انتخابات مراجعه می کنیم.»

این بازرگان کشور می گوید: هدف او و جمعی از بازرگانان دیگر برای راه یابی به مجلس مبارزه ی سیاسی و اقتصادی به منظور گرفتن حق ضعیفان است. به باور عبدالعزیز حکیمی هم اکنون بی عدالتی های زیادی در این کشور ادامه دارد، او می گوید:«هدف ما رساندن صدای مردم به ویژه مردم شمالی بزرگ به گوش حکومت و جهانیان است، هم اکنون هم بی عدالتی ها ادامه دارد که ما به این موارد تن نخواهیم داد. در حال حاضر جوانان افغانستان را بی عدالتی های حکومت و ناداری به ستوه رسانده است، در حالی که در پروان بزرگترین پایگاه نظامیان امریکایی ها وجود دار اما تا هنوز در این ولایت هیچ گونه جهش اقتصادی ایجاد نشده است.»

آقای حکیمی همچنان می گوید: حکومت هم اکنون بدون در نظر داشت نیازمندی های بازار کار سالانه شمار زیادی از جوانان را از دانشگاه ها فارغ میدهد ولی برای این که جوانان از این چالش رهایی یابد او پیشنهاد می کند که حکومت باید دانشگاه های مسلکی را ایجاد کند.

 

The post نگرانی برخی نامزدان از کارازارهای انتخاباتی پیش از وقت در پروان appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: http://pasbanan.com/dr/parliament-nominees-concerns-on-earlier-election-campaigns/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

 • Research Subjects for Students ٢٠ جدي ١٣٩٧

  And so forth then there’s summary decision at which you will offer a simple review of the entire essay. The introduction, body and conclusion could function as typical writing arrangement for

 • Research Issues in Nursing ٢٠ جدي ١٣٩٧

  When you have released your essay, you are going to probably offend a person who believes different. Typically, echoing documents behave as an assessment mechanism, for both, pupils, jointly with the teachers,

 • How exactly to Produce An Investigation Report in APA Style ٢٠ جدي ١٣٩٧

  A motivational letter always has the choice to be attached to your own cover letter. Samples and thoughts on only how to compose these addresses can allow you to understand this better. In this particular

 • A Fool’s Handbook to Best Complimentary Online Dating Sites Explained ١٩ جدي ١٣٩٧

  A Fool’s Handbook to Best Complimentary Online Dating Sites Explained Up in Arms About Best Free Online Dating Sites? regrettably, a small website isn’t fundamentally better. Other

 • Detailed vs. Narrative Essay Writing ١٩ جدي ١٣٩٧

  No issue in the event you are composing an article for second level pupils or you are distributing this as a portion of your Ph.Desis, you have to follow this structure regularly. Introduction is a somewhat

 • Feasible Indicators on Internet Dating Sites Complimentary You Should Know ١٩ جدي ١٣٩٧

  Feasible Indicators on Internet Dating Sites Complimentary You Should Know The Ugly Side of Dating Sites Free Ranked since it is one of many site for completeness. Online dating sites can turn out to be

 • The Undisputed Truth About Get University Paper That experts Wouldn’t Like One To Understand ١٨ جدي ١٣٩٧

  The Undisputed Truth About Get University Paper That experts Wouldn’t Like One To Understand Our article writers are really skilled in creating initial and unique college paper writing. Our paper

 • Most useful Ideas To Wow a Russian Woman ١٨ جدي ١٣٩٧

  Most useful Ideas To Wow a Russian Woman You don’t need certainly to appear to be Brad Pitt or ride a Maserati to wow a Russian woman. May be will almost never work. To begin with, you will need to understand

آخرین خبر ها:

Loading