بازتاب نیوز

کمیسیون انتخابات: روند ثبت نام نامزدان شورا های ولسوالی ها تا دو روز دیگر تمدید شد

٢٣ جوزا ١٣٩٧ آریانا خبر

رییس کمیسیون کمیسیون انتخابات می گوید روند ثبت نام نامزدان شورا های ولسوالی ها تا دو روز دیگر تمدید شده است.

روند ثبت نام رای دهندگان و نام نویسی نامزدان مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها پس از چانه زنی ها و انتقاد های تند پایان یافت.

به اساس آمار های نهایی کمیسیون انتخابات در این روند شش میلیون یک صد هزار و شصت و چهار هزار و یک صد بیست و هفت نفر برای رای دهی ثبت نام کرده اند که از این میان، چهار میلیون و سی و دو هزار آن مرد، دو میلیون و یک صدهزار ان خانم ها، یکصد و نوزده هزار آن کوچی ها و ۵۲۱ نفر هم اهل هنود اند.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:”کمیسیون جهت فراهم سازی برای ثبت نام برای اتباع کشور همچنان فیصله نمود مراکز که الی ۵ جوزا در مرحله که به دلایل امنیتی و نرسیدن مواد باز نگردیده بود به مرحله سوم انتقال دهد.”

آمار نام نویسی نامزدان انتخاباتی در پایان این روند به ۴۴۵۵ نفر رسیده است که از این میان ۱۳۹۶ تن نامزد احتمالی برای مجلس نمایندگان و ۳۰۵۸ تن برای شورای ولسوالی اند.

  کمیسیون انتخابات همچنان می گوید حضور زنان در فهرست شورا های ولسوالی ها کم است و تا دو روز دیگر روند نام نویسی نامزدان برای شورای ولسوالی ها تمدید شده است.

آقای صیاد بیان داشت:”جای خوشی است که از تاریخ ۵ جوزا ثبت نام کاندیدان هم از شورای ولسوالی ها و مجلس نماینده گان اغاز شده بود کمیسیون انتخابات از شورای ولسوالی ها از تاریخ ۵ جوزا این روند را اغاز کرده بود و دیروز به تاریخ ۲۲ جوزا خاتمه یافت.”

اما غزنی یکی از ولایات نا امن تا اکنون در بخش ثبت نام نامزدان و ثبت نام رای دهندگان در بی سرنوشتی به سر می برد ، رییس کمیسیون انتخابات می گوید دلایل سیاسی و اداری عامل این چالش است و به زودی حل خواهد شد.

لینک اصلی: https://ariananews.af/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading