بازتاب نیوز

اعلان وظیفه؛ معاونیت بخش آموزش

٢٣ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

نمبرمسلسل: (46) عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی بامیان تعداد موقف: 1 بست آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 9 سرطان 1397 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی بامیان به حیث معاون بخش آموزش (تعلیمات) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند. معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود. در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم از جمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد. به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر  مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراأت بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ‌گو بوده و گزارش ارائه می‌نماید. بر این اساس بست معاونیت بخش آموزش حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و معاون بخش آموزش حقوق بشر مستقیماً به آمر بخش آموزش حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می‌دهد. مسؤلیت‌های کلیدی:  ایجاد فضای سالم کاری و تیمی در بخش مربوطه تطبیق و عملی ساختن پلان برنامه عمل مربوطه تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار و هفته‌وار کارکردهای خویش دو روز قبل از دایر نمودن ورکشاپ و جلسات ترتیب و تقدیم پیشنهاد جهت تایید آمر بخش و تهیه امکانات تهیه و ترتیب راپور ورکشاپ و جلسات مطابق فورمه ترتیب شده داشتن سیستم دوسیه نمودن اسناد نظر و پیشنهاد در مورد پلان برنامه‌های آموزشی به ولایات تحت پوشش تشریک و سهمگیری در تشخیص ساحات، محلات و افرادیکه باید تحت پروگرام آموزشی قرار داده شوند ترتیب مواد آموزشی به نهادهای مختلف تهیه و توزیع تصدیق‌نامه یک دوره مکمل ورکشاپ/جلسات برای اشتراک کنندگان آن تشخیص اشخاص توانمند از جمله اشتراک کنندگان در ختم ورکشاپ تا در آینده به صفت فعالین حقوق بشر همکاری نمایند همکاری همه جانبه در دایر نمودن ورکشاپ‌های آموزشی برای فعالین تشخیص شده تا چگونگی میتودهای آموزش‌دهی را بیآموزند مساعد نمودن زمینه برای فعالین آموزش دیده تا به صفت همکاران بخش تعلیمات حقوق بشر کمیسیون در قسمت آموزش‌دهی همکاری نمایند سهم فعال در دایر نمودن ورکشاپ‌های آموزشی مطابق ضرورت بخش‌های دیگر پروگرام مشوره نمودن در زمینه پیش‌برد فعالیت‌ها با اعضای بخش کنترول و پیگیری از چگونگی فعالیت‌های انجام شده و فعالیت‌های در حال انجام اشتراک در جلسات کاری بخش مربوطه  استفاده از میتودهای پیشرفته منجمنت و اداره بر مبنای اصل دیموکراسی اجرای امور کاری متفرقه که در این لایحه وظایف پیشبینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و فرهنگ کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد فضای سالم و احترام متقابل داشتن شرایط لازم برای موقف: لسانس از فاکولته حقوق تجارب در کارهای تعلیم و تربیه تجارب در آموزش آموزگاران هماهنگ کردن و دایر کردن تریننگ تجربه کافی در اصول تدریس مهارت در زبان‌های ملی (دری و پشتو) مهارت در زبان انگلیسی و کمپیوتر فصاحت و افهام و تفهیم خوب در پروسه تدریس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود. صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.   بااحترام منابع بشری

لینک اصلی: http://www.aihrc.org.af/home/job-announcements/7418

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading