بازتاب نیوز

اعلان وظیفه؛ معاونیت نظارت و بررسی

٢٣ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

نمبرمسلسل: (47) عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی    موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی بامیان تعداد موقف: 1 بست آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 9 سرطان 1397 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی بامیان به حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند. معرفی: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه‌اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود. در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد. به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر  مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می‌نماید. بر این اساس بست معاونیت بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مستقیماً به آمر  بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می‌دهد.  مسولیت‌های کلیدی: نظارت مداوم، منظم و استاندرد بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس،توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌های امنیت ملی و پولیس (دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است. نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین، شرایط و وضعیت حقوقی آنها در توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌ها، تماس با منسوبین پولیس، محاکم، سارنوالی در ارتباط با توقیف شدگان و تحت نظارت و پروسه بازداشت. نظارت از رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت از اجراآت و عملکرد ارگان‌های عدلی و قضایی به شمول پولیس و امنیت ملی نظارت از وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی، خسارات مادی و معنوی به میان آمده از حملات مسلحانه و سایر شیوه‌های جنگی طرفین مخاصمه. نظارت از اجراأت مراجع و مقامات دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات. نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های اساسی به شمول نظارت از حقوق سیاسی و تظاهرات، تحصن و تجمعات اعتراض‌آمیز. نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، لوایح و تعهدات ملی و بین‌المللی در رابطه به حقوق بشر. بررسی، تحقیق و تعقیب قضایا و شکایات واصله که از جانب آمر بخش، نقض حقوق بشر تشخیص شده است، به شیوه مدیریت منظم گزارش‌دهی.  وارد کردن اطلاعات به دیتابیس‌های بخش و ارسال آن به بانک اطلاعات. اشتراک در جلسات تطبیق فرامین ریاست جمهوری و تهیه گزارش آماری و تحلیلی از آن   تهیه پلان کاری ماهانه و سالانه برای سفر های ساحوی و عملی نمودن آن و متقین بودن از انجام حد اقل 10 مصاحبه توسط هر تیم در هر هفته توسط معاون ارشد. پیگیری و دادخواهی:  تماس‌های منظم با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم. پیگیری قضیه نقض حقوق بشری بطور متفرقه در نهادهای مربوطه الی بدست آوردن نتیجه  بحث و بررسی یافته‌های  ساحه (قضایای حقوق بشر) تصمیم گرفتن روی قضایا که نیاز به رسیدگی دارد. گزارش‌دهی: تهیه گزارش مبتنی برنتایج از انجام فعالیت‌ها بطور متفرقه و هفته‌وار تهیه گزارش از انجام مأموریت‌های نظارتی و مأموریت‌های ساحوی به شیوه و معیارهای گزارش نویسی. تهیه گزارش‌های خاص معیاری در مورد قضایای حاد حقوق بشر سهم در تهیه و ارسال گزارش‌های که همآهنگ کننده مطالبه می‌نماید امورات متفرقه: اخذ مشوره در مورد تحقیق و بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر از آمر. ارتقا دادن ظرفیت‌ها و مهارت‌ها توسط آموزش متداوم در باره نحوه نظارت حقوق بشر و نحوه استفاده از منابع حقوقی دیتابس  از طریق آمر بخش   اجرای امور کاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش‌بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد. تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشتن شرایط لازم برای موقف: لیسانس حقوق. تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن. مهارت در تحریر و تکلم به دو زبان رسمی کشور. سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری مهارت با کمپیوتر و پروگرام‌های آن. تسلط داشتن بر زبان انگلیسی اهمیت دارد. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود. صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد. بااحترام منابع بشری

لینک اصلی: http://www.aihrc.org.af/home/job-announcements/7417

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading