بازتاب نیوز

نصب یک پایه ترانسفارمر در سرپل

٢٣ جوزا ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

مسوولان دبرشنا شرکت می گویند که یک پایه ترانسفارمر در سرپل گردیده است که پنجاه خانواده از نور برق مستفید شده اند.

جلال الدین نوری رییس دبرشنا شرکت سرپل گفت که این ترانسفارمر به ظرفیت شصت وسه کیلووات به هزینه دوملیون افغانی از بودجه انکشافی آن شرکت نصب وبه بهره برداری سپرده شد.

همچنان، وی از ساخت یک تعمیر دوطبقه یی درجوار تعمیرریاست برق آن شهرخبرداد و گفت که این تعمیربه ظرفیت هشت اتاق کاری وسایر ملحقات ضروری به هزینه هشت ملیون افغانی ازبودجه انکشافی آن شرکت دریک سال ساخته می شود.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading