بازتاب نیوز

نشست مطبوعاتی پیرامون ثبت نام رأی دهنده گان

٢٣ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات نشست مطبوعاتی را پیرامون ثبت نام رأی دهنده‌گان و کاندیدان مرحله سوم ثبت نام در مراکز روستا ها و قریه ها را روز چهار شنبه 23 جوزا سال روان در مرکز این کمیسیون برگزار نمود. داکتر عبدالبدیع صیاد رییس این کمیسیون می‌گوید که تا اکنون بیش از یک میلیون یک صد هزار تن رأی دهنده در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که از این میان بیش از دو میلیون یک صد هزار آن را زنان تشکیل می دهد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات از کمرنگ بودن زنان برای ثبت نام در شورای ولسوالی ها نگرانی کرد، او نا امنی در برخی ولایت ها، مشکلات فرهنگی، عدم تصدیق نامه های صنف دوازدهم و برخورد سلیقه‌یی برخی از مقام های محلی را از عوامل اصلی کمرنگ بودن زنان برای نامزد شدن در شورای ولسوالی ها می داند.

آقای صیاد افزود که مرحله اول و دوم ثبت نام رأی دهنده‌گان با مؤفقیت به پایان رسید و مرحله سوم ثبت نام در مراکز روستا ها تا 5 سرطان سال روان ادامه دارد؛ او همچنین ابتکار عمل کمیسیون مستقل انتخابات و نقش مردم و نیرو های امنیتی را در مؤفق ساختن این پروسه ملی ارزنده دانست.

به گفته‌ رییس کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان شورای ولسوالی ها تا دو روز دیگر می توانند در مراکز ولایت های مربوطه، خود را ثبت نام کنند.

این در حالیست که پس از بررسی فهرست نامزدان ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها لیست ابتدایی آن ها در هفتم سرطان سال روان خورشیدی اعلام خواهد شد.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1136-vr-update-news-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading