بازتاب نیوز

با رای تان جنایتکاران جنگی را محاکمه کنید

٢٣ جوزا ١٣٩٧ خبرگزاری صنا

خبرگزاری صنا

خبرگزاری صنا - آخرین اخبار افغانستان و جهان

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید افرادی که متهم به جرایم ضد بشری اند، نباید به روند انتخابات نامزد شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا، به گفته این کمیسیون شماری از نامزدان احتمالی اند که دست آنها آغشته به جرایم جنگی است و تا اکنون هیچ محاکمه ای در برابر آنها فیصله نکرده است.

سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت: با کمیسیون شکایات انتخاباتی در تماس هستیم و مطابق به قانون اساسی کشور افرادی که از سوی محکمه محکوم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری شده باشند، نمی توانند کاندید باشند.

وی می افزاید: ازینکه اکثریت افراد از سوی محاکم محکوم نشده اند، مردم افغانستان باید از رای خود به عنوان محکمه استفاده کنند و به افرادی که متهم به جرایم جنگی و ضد بشری اند، رای ندهند.

به گزارش آریانا نیوز، کمیسیون رسیدگی به شکایات می گوید به شکایات شهروندان در مورد نامزدان احتمالی گوش داده خواهد شد.

روند ثبت نام نامزدان مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها تازه پایان یافته است.

اکنون توب به میدان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی است تا نامزدان احتمالی را از فلتر این کمیسیون عبور دهد.

علی رضا روحانی، کمیشنر کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی می گوید به تمام شکایات شهروندان و نهاد های مدافع حقوق شهروندان رسیدگی صورت خواهد گرفت و هیچ فردی از فلتر این کمیسیون عبور نخواهد کرد.

روند رسیدگی به شکایات انتخابات قرار است از هفتم سرطان شروع و تا یک ماه ادامه یابد اما اینکه این کمیسیون تا چه اندازه به شکایات بگونه مستقل رسیدگی می تواند باید در انتظار زمان بود.

با رای تان جنایتکاران جنگی را محاکمه کنید

لینک اصلی: http://sana.af/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری صنا

آخرین خبر ها:

Loading