بازتاب نیوز

عیدی بردن به خانواده دختر

٢٤ جوزا ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

عیدی بردن به خانواده دختر یکی از رسم و عنعنات افغانهاست که از سالیان متمادی در میان خانواده‌ها رایج است.

چنانچه با فرا رسیدن عید اکثراً خانوادۀ دختر انتظار عیدی را می‌کشد و از سوی دیگر، خانوادۀ پسر هم پیش از رسیدن عید لباس، کیک و کلچه، میوه خشک، میوه تازه، لوازم آرایش، بعضاً طلا و بعضی از تحایف دیگر را خریداری کرده و آن را با پارچه‌های زرین آراسته می‌کنند و بعداً همراه با زنان و دختران خویشاوند خود و با به صدا در آوردن دایره و سرودن آهنگ، آنرا به خانه نامزد پسر می‌برند.

اما در این میان خانواده‌های هم وجود دارند که بنابر مشکلات اقتصادی این رسم را به جا کرده نمی‌توانند.

از سوی دیگر، این همه مصارف گزاف عیدی بردن سبب جار و جنجال‌ها و یا هم منجر به جدایی دو نامزد نیز شده می‌تواند.

در این برنامه ‌آشیانه در مورد شکایت بعضی از پسران بخاطر عیدی بردن و مصارف گزاف آن، خواست خانوادۀ دختر بخاطر عیدی و این‌که بهترین تحفه عیدی سوی پسران برای نامزادان شان چیست بیشتر توضیح داده شده‌است...

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29287782.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading