بازتاب نیوز

تداوم کار اعمار و ساختمان بخش ششم سرک دوشی_بامیان

٢٤ جوزا ١٣٩٧ خبرگزاری آریانا نیوز

آریانانیوز: کار اعمار و ساختمان بخش ششم سرک دوشی_بامیان ادامه دارد…

سرک دوشی _ بامیان به طول 152 کیلومتر از ولایت بغلان آغاز و الی شیبر ولایت بامیان ادامه می یابد که به شش بخش تقسیم گردیده است و کار در بخش اول از طرف بغلان و در بخش ششم از طرف ولایت بامیان جریان دارد و متباقی قسمت های آن تحت اعلان داوطلبی و دیزاین قرار دارد.

بخش ششم پروژه 24.58 کیلومتر طول، 11 متر عرض بوده و نیز دارای ساختمان های مصنوعی، پل، پلچک به اندازه های مختلف و دیوار های استنادی می باشد.

این پروژه با کمپنی چینایی گینک داو عقد قرار داد شده وتوسط بانک جهانی تمویل مالی گردیده و وزارت فواید عامه مراقبت و کنترول آن را بر عهده دارد.

اعمار و ساختمان این سرک از مهم ترین پروژه های کاری دولت بوده که در قسمت تقسیم ترانسپورت اموال و کوتاه سازی فاصله شمال به جنوب افغانستان رول مهم داشته ویکی از راه های بدیل برای سالنگ ها می باشد.

گفتنی است که بخش اول سرک دوشی – بامیان دارای 24 کیلومتر طول و 11 متر عرض بوده که کار اعمار و ساختمان آن جریان دارد.

لینک اصلی: https://ariananews.co/news/تداوم-کار-اعمار-و-ساختمان-بخش-ششم-سرک-دو.html/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری آریانا نیوز

آخرین خبر ها:

Loading