بازتاب نیوز

یک مرد در ننگرهار اعضای یک خانواده را تیرباران کرد

٢٤ جوزا ١٣٩٧ هشدار - رسانه تحقیقی

مقام های محلی در ولایت شرقی ننگرهار گفته اند  که شب گذشته یک فرد مسلح، اعضای یک خانواده هفت نفری را تیر باران کرده است. این رویداد به دلیل دشمنی های درون قبیله‌یی گفته شده و در نتیجه آن ۴ نفر کشته شده و ۳ عضو دیگر این خانواده زخمی شده اند.

دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار گفته است این رویداد در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار پس از افطار رخ داده است و فرد مهاجم وارد یک خانه شده و اقدام به تیر آندازی کرده است.

دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته است که در میان کشته شده‌گان یک زن و یک دختر نیز در میان زخمی ها اند. گفته شده است که فرد حمله کننده نیز در این رویداد کشته شده و تحقیقات پولیس ننگرهار در این مورد آغاز شده است.

هر چند برخی گزارش ها حاکی از آن است که فرد حمله کننده نیز عضو این خانواده بوده است، اما پولیس ولایت ننگرهار هنوز این مسئله را تأیید نکرده است.

این نخستین بار نیست که اعضای یک خانواده در ولایت ننگرهار به صورت گروهی به قتل می‌رسند. پیش از این نیز چند بار افراد مهاجم به داخل خانه نزدیکان شان شده و همه را به گلوله بسته اند.

در رویداد پیشین، دو برادر وارد خانه کاکایش شده و اکثر اعضای خانواده کاکایش را کشتند و چند نفر دیگر را نیز زخمی ساختند.

هنوز پولیس ننگرهار موفق نشده است که دلیل این رویدادها را به گونه روشن واضح سازد، اما پس از هر بار که رویدادی از این دست رخ داده است، گفته شده است که دلیل حمله دشمنی ها درون خانواده‌گی و یا درون قبیله‌یی بوده است.

لینک اصلی: https://www.hushdar.com/2018/06/14/khogyani-nangarhar/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از هشدار - رسانه تحقیقی

آخرین خبر ها:

Loading