بازتاب نیوز

بیست و چهارم جوزا برابر است با روز جهانی مادر در افغانستان

٢٤ جوزا ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

بیست و چهارم جوزا برابر است با روز مادر در افغانستان.

از این روز همه ساله از سوی شماری از شهروندان کشور گرامی داشت به عمل می آید؛اما شماری از مادرانی که نان آوران فرزندان شان هستند و با فقر و بیچاره گی دست و پنجه نرم میکنند از این روز آگهی ندارند.

در این گزارش به زندگی مادری پرداخته ایم که با فروش قلم در روی جاده ها پول بدست می آورد تا نیازهای چهار کودکش را فراهم سازد.

گزارش: نظیفه محبوبی

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29290045.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading