بازتاب نیوز

والی نورستان: مخالفین مسلح دولت در این ولایت یک کلنیک را آتش زدند

٢٤ جوزا ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

والی نورستان می گوید مخالفین مسلح دولت در این ولایت یک کلنیک را آتش زدند.

والی نورستان حفیظ عبدالقیوم اظهار میدارد با سوختن این کلنیک بیش از دو هزار نفر از خدمات طبی محروم شده اند.

به گفته او این کلنیک در ولسوالی کامدیش این ولایت امروز صبح آتش زده شده و ۷ کارمند و محافظ آن ربوده شدند که ۷ نفر آنها بعداً آزاد گردیدند.

حافظ عبدالقیوم می گوید هنوز هم دو داکتر این کلنیک بدست مخالفین دولت اسیر می باشندږ

والی نورستان می افزاید که تمام وسایل این کلنیک با بنای آن سوخته است.

رئیس صحت عامه نورستان زکی الله ستوری اظهار میدارد این کلنیک ۲۰ بستر داشت و برای باشنده گان ولسوالی کامدیش بسیار مهم بشمار میرفت.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29290333.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading