بازتاب نیوز

برنامه در امواج آزادی

٢٤ جوزا ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

گرچه آتش بس با طالبان به یک مدت محدود است اما به باور بیشتر آگاهان یک تغییر بزرگ است.

امکان دارد این آتش بس تمدید شود، و امکان دارد که راه را برای گفتگوهای جدی صلح هموار نماید و نتیجه آن شود که در افغانستان صلح تامین شود.

این موضوع در برنامه در امواج آزادی به بحث گرفته شده‌است.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29290515.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading