بازتاب نیوز

برمک: روند بیومتریک پولیس نزدیک به تکمیل شدن است

٢٤ جوزا ١٣٩٧ صدای آمریکا

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله افغانستان به روز پنجشنبه دریک نشست خبری درکابل به مردماطمینان داد که تمام تدابیر برایتامین امنیت در ایام عید گرفته شده است و آتش بس اعلام شده از سوی رهبری دولت نیز رعایت میشود.

آقای برمک همچنان به مشکل نه پرداختن معاشات پولیس اشار کرد و اطمینان داد که ٩٥ درصد مشکل پولیس خیالی که باعث نه پرداختن معاش پرسونل پولیس در سراسر کشور شده بود حل شده و به زودی معاشات شان اجرا و"تا سه روز بعد از عید، میتوانند پول خود را برداشت نمایند".

وزیر امور داخله اضافه کرد که از سه ماه بدینسو فشار زیاد از سوی جامعه بین المللی بالای وزارت داخله وجود داشته استکه در صفوف پولیس افراد خیالی وجود دارند -اصلا وجود فزیکی ندارد- باید همه پرسونل منسوبین پولیس ثبت نام هویت و بایمیتریک شده داخل یک سیستم شود.

به گفتۀ وزیر داخله، روند ثبت نام هویت و بیومتریک منسوبین پولیس هم اکنون ادامه دارد و تا دیروز ٩٥ درصد تکمیل شده است و متباقی پنج درصد دیگر در مدت یک و نیم ماه آینده که ضرب الاجل تعین شده از سوی جامعه جهانی میباشد، تکمیل خواهد شد.

آقای برمک، در اشاره به آتش بس با طالبان گفت که "ما به آتش بس اعلام شده متعهد استیم و رعایت میکنیم، مگر تحرکات دشمنان در ولایات مانند غزنی ، فاریاب ، بدخشان و غیره به شدت ادامه دارد".

وزیر امور داخله از تمدید شدن زمان آتش بس ، ابراز امیدواری نموده گفت: "در مذاکرات که ما با هیات پاکستانی ( جنرال باجوه ) در کابل داشتیم ، ما از ایشان تقاضا کردیم که در زمینه تمدید آتش بس و فراهم ساختن زمینه ها برای مذاکرات صلح آینده با افغانستان همکاری نماید."

لینک اصلی: https://www.darivoa.com/a/police-biometric-registeration-is-about-to-be-completed-minister/4439007.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای آمریکا

آخرین خبر ها:

Loading