بازتاب نیوز

جراحی زیبایی چهره چه مشکلات را در پی دارد؟

٣١ جوزا ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

چرا برخی از جوانان در چهره شان تغییرات میآورند؟

جراحی زیبایی چهره چه مشکلات را در پی دارد؟

آیا با جراحی به چهره دلخواه تان خواهد رسید؟

موضوع برنامه این هفته ما در مورد جراحی زیبایی صورت می‌باشد.

برای دانستن پاسخ این پرسش‌ها شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی باشید.

تهیه کننده: سعدیه زاهل

برای شنیدن این برنامه روی لینگ زیر کلیک نماید!

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29307892.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading