بازتاب نیوز

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حل مشکل انتخابات در ولایت غزنی

٤ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات همواره سعی نموده تا برای هموطنان عزیز خود سهولت های لازم را در زمینۀ برگزاری انتخابات عادلانه و عمومی در سراسر کشور فراهم نموده و به مردم فرصت دهد تا به عنوان رای دهنده و یا کاندید از حق شان بهره مند گردند. 

بنابراین، نظر به مشکلات اخیر که در ولایت غزنی به وجود آمده و با توجه به اعتراضات و تقاضای مکرر مردم شریف ولایت غزنی، کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اعزام هیأت با صلاحیت و استماع نظریات همه جانبه مردم این ولایت به خاطر حل مشکل موجود و در مشوره با مراجع ذیربط دولتی و نهادهای مدنی، مطابق فقره (2) ماده 35 قانون انتخابات، فیصله نمود که به طور استثنایی ولایت غزنی، به خاطر تامین عدالت در نمایندگی، به سه حوزه انتخاباتی تقسیم گردیده و ثبت نام رأیدهندگان و کاندیدان به زودترین فرصت در این ولایت صورت گیرد.

ادارۀ ارگان های محل با همکاری احصایه مرکزی و سایر ادارات ذیربط، طبق ماده 36 قانون انتخابات در تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات، مکلف اند تا با رعایت فقره های (4 و 6) ماده 83 قانون اساسی و با درنظرداشت سهم زنان، هر چه زودتر حوزه های انتخاباتی را در این ولایت به بصورت متوازن مرزبندی نمایند تا روند ثبت نام رأی دهندگان و کاندیدان طبق طرزالعمل که از جانب کمیسیون تصویب می گردد، در این ولایت آغاز گردد.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1143-ghazni-division-constituency-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading