بازتاب نیوز

اعلامیۀ مطبوعاتی در باره انتخاب منشی (سخنگو) برای کمیسیون مستقل انتخابات

٨ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی ایجاد گردیده است. رئیس، معاون عملیاتی، معاون مالی اداری و منشی (سخنگو) از میان هفت عضو توسط خود آنها به اساس رای آزاد، سری و مستقیم انتخاب میشوند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به فقره دوم ماده یازدهم قانون انتخابات طی فیصله نامه یی محترم سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون را به حیث منشی (سخنگو) کمیسیون برای مدت یکسال انتخاب نموده است.

کمیسیون مستقل انتخابات حاکمیت ملی در افغانستان را متعلق به ملت دانسته و همواره سعی نموده تا مردم عزیز کشور به حقوق اساسی و اطلاعات مربوطه دسترسی داشته باشند. کمیسیون معتقد است که مردم، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر و مدنی، رسانه ها و سایر نهادهای مربوطه؛ مولفه های دموکراسی و نظام مردم سالاری بوده و بدون حمایت یکدیگر قادر نخواهند بود حکومت مردم برای مردم را داشته باشند.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1149-spokeperson-appointed-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading