بازتاب نیوز

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بازتاب از پیشرفت فعالیت های این کمیسیون روز چهارشنبه 13 سرطان سال روان خورشیدی کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد.

١٥ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

محترم سید حفیظ الله هاشمی عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام رأی دهنده گان را موفق اعلام نمود و گفت که تا اکنون بیش از 8 میلیون و 2 صد هزار تن ثبت نام شده اند که از این میان بالغ بر 2 میلیون و هفت صد هزار تن آن زنان هستند. همچنان نامبرده در مورد نشر فهرست ابتدایی کاندیدان نیز معلومات ارایه نمود. 

آقای هاشمی اسنادی را به رسانه ها نشان داد که بر بنیاد آن کتاب های ثبت نام به ولایت ننگرهار ارسال شده بود و توضیح داد که نشر برخی گزارش ها مبنی بر فرستادن کتاب های ثبت نام به ولایات نباید ذهنیت هارا مغشوش سازد چون این تصمیم، قانونی و بر اساس طرزالعمل های این اداره صورت می‌گیرد و هیچگونه تخطی و پنهان کاری در آن وجود ندارد.

از سوی هم، زمری قلم یار رییس عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت مراکز ثبت نام در صورت کمبود مواد انتخاباتی اجازه ندارند تا از مواد دیگر مراکز استفاده کنند و بنابراین مواد یاد شده باید از دفتر مرکزی و بعد از داخل شدن به سیستم انتقال می‌شد. آقای قلمیار افزود که شماره ستیکرها ثبت شده و ما حاضر استیم حساب هر ستیکر را بدهیم.

در پایان این نشست، آقای هاشمی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات به هدف اطلاع رسانی دقیق روز های چهار شنبه ساعت 10 پیش از چاشت به گونه هفته وار نشست مطبوعاتی را با اشتراک رسانه های جمعی برگزار می کند. او همچنین افزود که تیم مطبوعاتی دفتر سخنگوی کمیسیون بعد از ظهر روز های رسمی(1:30-2:30) در خدمت رسانه های جمعی قرار دارند تا به پرسش های آن ها پاسخ دهند.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1164-20180704-pressr-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading