بازتاب نیوز

اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به دورۀ ثبت نام کاندیدان حوزه انتخاباتی اهل هنود و سکهـ

١٥ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

بر بنیاد حکم ماده چهل و هشتم قانون انتخابات، یک کرسی ولسی جرگه برای هموطنان اهل هنود و سکهـ اختصاص یافته است بنابر این ایجاب می نماید تا برای به دست آوردن این کرسی شهروندان اهل هنود و سکهـ خود شان را نامزد کنند. چنانچه مستحضر هستید، برای به دست آوردن کرسی یاد شده صرف یک تن ثبت نام کرده بود که در رویداد انتحاری دهم سرطان سال روان خورشیدی جان اش را از دست داد.

هیأت رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این حادث المناک تأثرات عمیق خویش را بیان داشته و پیام تسلیت خویش را به فامیل های محترم ایشان و خانواده مردم سالاری تقدیم میدارد.

کمیسیون مستقل انتخابات برای ارج گزاری به رای اقلیت های کشور چنین فیصله نموده است:

برای شهروندان واجد شرایط اهل هنود و سکهـ کشور از تاریخ 16-21 سرطان سال روان دوره ثبت نام کاندیدان حوزه انتخاباتی اهل هنود و سکهـ در نظر گرفته شود تا واجدین شرایط درخواستی های شان را برای کاندیداتوری از حوزه مربوطه شان، به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم نموده و منحیث کاندید ثبت نام نمایند.

کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تحرکات و توطئه های دشمنان داخل و خارج نظام نمیتواند روحیه ما و پایه های نظام مبتنی بر اراده مردم را تضعیف نمایند.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1162-seikh-ahle-honod-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading