بازتاب نیوز

ناکامی بانک مرکزی افغانستان دلیل عمدۀ کاهش ارزش پول افغانی است

١٨ سرطان ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

رییس کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان، منورشاه بهادری ادعا نموده که ناکارایی و ناکامی بانک مرکزی افغانستان، دلیل عمدۀ کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی است.

این در حالیست که پول افغانی ارزش خود را در مقابل دالر روز به روز از دست داده و فعلا یک دالر مساوی به بیش از 73 افغانی در بازار های شهر کابل میباشد.

در واکنش به ادعای بهادری، خلیل صدیق، رییس عمومی هیات عامل بانک مرکزی گفت، دالر در برابر سایر اسعار خارجی به شمول یورو، یی چین، ین جاپان ، لیره ترکیه وغیره در این اواخر قویتر شده. و این تاثیر بزرگ بالای پایان رفتن ارزش پول افغانی دارد.

به گفتۀ او ارزش پول افغانی با تناسب پول های کشور های منطقه در وضعیت بهتر است.

تنزیل ارزش روپیه پاکستانی در مقابل دالر 8 الی 9 فیصد، تومان ایرانی 40 فیصد و لیره ترکیه 22 فیصد میباشد. ولی ارزش پول افغانستان در مقابل دالر در یک سال گذشته 4 فیصد کاهش یافته.

صدیق اظهارات بهادری را رد نموده گفت ، بانک مرکزی افغانستان یک ادارۀ مستقل است و در سیاست های خود تابع هیچ ارگان یا فرد دولتی نیست.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%80/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading