بازتاب نیوز

آیا معادن میتواند افغانستان را به یک کشور ثروتمند تبدیل کند؟

٢٠ سرطان ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

یک دیپلومات ارشد غربی در کابل گفت: «این توهم است هرگاه فکر شود که معادن در آینده قابل پیشی بینی افغانستان را حفظ می کند.»

منبع دویچه وله

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading