بازتاب نیوز

امضا قرارداد دو پروژه انکشافی به ارزش بیشتر از 27 میلیون افغانی در ولایت های بغلان و بدخشان

٢١ سرطان ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

قرارداد دو پروژه انکشافی در ولایات بغلان و بدخشان به ارزش بیشتر از 27 میلیون افغانی بین وزارت فوایدعامه و شرکت های خصوصی امروز چهار شنبه مورخ 20 سرطان سال روان به امضا رسید.

وزیر فوایدعامه گفت پل یوچ ولایت بغلان به طول 33 متر و 10.5 متر عرض همراه با دو پیاده رو با عرض های 1.5 متر دو طرف پل اعمار می گردد که قیمت مجموعی آن 16,117,307.8 افغانی بوده با شرکت ساختمانی بیروی بازسازی (CBR) عقد قرار می گردد.

وی اضافه نمود قرار داد دوم اعمار 10 پایه پلچک به طول مجموعی 80 متر بشکل سلب کورد و 150 متر دیوار استنادی به ارتفاع 5.9 متر به قیمت مجموعی 11,600,000 افغانی با شرکت سرک سازی میر زید الله عقد قرار داد می گردد.

با تکمیل شدن پروژه های متذکره مشکلات ترانسپورتی و دسترسی آسانتر به مراکز صحی هموطنان مان را مرفوع نموده و در رشد اقتصاد محلی فوق العاده مهم و حیاتی میباشد.

در اخیر نماینده شرکت برنده قراردادی تعهد سپردند تا پروژه ها مطابق قرارداد و مشخصات تخنیکی به وقت معین تکمیل می نمایند.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading