بازتاب نیوز

کیک و خسک در منزل و آهنگ گروه عاشقان بی سرحد

٢١ سرطان ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

کیک و خسک در منزل و آهنگ گروه عاشقان بی سرحد.

چطور استین همرای هوتل‌های که به زور از سرک آدمه بغل کده داخل می برن و نان باسی و شومانده ره سرت می‌خورانند و ده چند ازت پیسه می‌گیرند؟

تو یک خوراک کباب فرمایش میتی او چهار خوراک برت میاره.

خدا ما و شماره ده ایطور هوتل ها نبره.

خوب رخ خوده طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه که یک پارچه تمثیلی است و به کیک و خسک و حشره‌های مضر رابطه داره ره با هم یکجا می‌شنویم

ده بخش دوم برنامه گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ ای هفته پس ازای که وکیل‌ها ده شورا با یکی دگه جنگ کدن و یکی دگه ره دو و دشنام دادن، یک آهنگ تیار کدن که به همی گپا رابطه داره.

آهنگه بشنوین و دعا کنین که خدا وکیل های جنگره ره هدایت کنه

برای شنیدن این برنامه روی لینک زیر کلیک کنید!

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29358955.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading