بازتاب نیوز

واکنش ها در مورد فیصله نشست عالمان دین در عربستان

٢١ سرطان ١٣٩٧ صدای آمریکا

فیصله عالمان دینی در نشست عربستان سعودی در باره جنگ افغانستان با دو دیدگاه مختلف در افغانستان روبرو شده است.

برخی ها تصامیم این نشست را برای تامین صلح مؤثر میخوانند، اما برخی دیگر به این باور اند که طالبان با توجه به حضور نیروهای خارجی در افغانستان، مانند گذشته به جنگ خود ادامه خواهند داد.

عالمان دینی ۴۳ کشور جهان اسلام در نشست عربستان سعودی جنگ طالبان در برابر حکومت افغانستان را ناجایز خواندند.

اما به باور برخی از تحلیلگران افغان، شرکت نکردن عالمان دینی پاکستان و دعوت نشدن عالمان دینی ایران، مؤثریت فیصله های این نشست را اندکی کاهش داده است.

فیض الله جلال، استاد در پوهنتون کابل، حضور کمرنگ عالمان دینی پاکستان را "تعجب آور" خوانده و عدم اشتراک عالمان دینی ایران را "تاسف آور" عنوان کرده است.

در نشست عربستان سعودی، عالمان دینی با پخش یک اعلامیه از طالبان خواستند تا به مذاکرات صلح رو بیاروند. اما طالبان حتی قبل از پخش این اعلامیه گفته بودند که این گونه نشست ها از سوی خارجی ها رهبری میشود.

وحید مژده، تحلیلگر افغان میگوید که اعلامیۀ عالمان دینی بیشتر "جنبۀ سیاسی" داشته و می افزاید چیزیکه میتواند برای طالبان حساسیت برانگیز باشد، اینست که در این اعلامیه "نامی از نیروهای خارجی و امریکا" مشخصاً برده نشده است.

تعداد از تحلیلگران دیگر تصمیم نشست عالمان دینی در عربستان سعودی را بی سابقه میخوانند و میگویند که این تصمیم میتواند در میدان جنگ بر رده های پائین طالبان اثرگذار باشد.

لینک اصلی: https://www.darivoa.com/a/saudi-oic-reaction/4479712.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای آمریکا

آخرین خبر ها:

Loading