بازتاب نیوز

کاهش ذخایر آب در شهر مردم را نگران کرده است

٢٢ سرطان ١٣٩٧ رادیو تلویزیون ملی افغانستان

با آن که کار شناسان و مسوولان امور از تهنشینی بی پیشینۀ آب در کابل هوشدار می دهند، اما شماری از شهروندان به گونه بی رویه به مصرف این مادۀ حیاتی می پردازند، دراین حال شمار دیگر از شهروندان از حکومت می خواهند تا دراین خصوص اقدام کند ونگذارد تا آب به گونۀ بی رویه به مصرف برسد .

بازمیر باشنده سر کوتل خیر خانه از شمار افراد متمول انتقاد می کندو می گوید کسانی که اقتصاد خوب دارند ودر منازل شان چاه هایی به عمق بیش از یک صد متر حفر کرده اند ،هر صبح و عصر بدون نیاز به آب پاشی صحن حویلی و بیرون منازل شان می پردازند.

او گفت که چنین مصرف آب به کاهش بیشتر ذخایر زیر زمینی آب منجر می شود و هزاران خانواده یی را که چاه های کم عمق دارند ، به کمبود آب مواجه می کند این شهروند از مسوولان امور خواست تا از هر راه ممکن جلو چنین خود سری ها را بگیرند .

عبدالمقیم شهروند دیگر کابل می گوید که حمام ها و موتر شویی ها در شهر از مصرف کنندگان عمده آب می باشند و باید دراین زمینه دولت راهکاری ایجاد کند تا این اصناف از مصرف ذخایر زیر زمینی آب شهرکابل خود داری کنند وآب مورد ضرورت شان را از بیرون شهر تدارک کنند.

صدیقه معلم یکی از مکاتب شهر کابل می گوید که در شهر کابل بیشتر خانواده ها در بلاک واپارتمان ها زندگی می کنند وشرایط زندگی در بلاک ها بیشتر با آب پیوند دارد و درچنین شیوه زندگی آب فراوان به مصرف می رسد وتاثیر به سزایی در کاهش آب ذخایر تحت الارضی شهر دارد وباید دولت راهکاری در زمینه به وجود آورد تا از ضایع شدن آب جلو گیری و آب مصرف شده دوباره فلتر وشامل سیستم شود. درکنار این عوامل مصرف بی رویه آب در شهر کابل ،درچندین ساحه این شهر چاه های عمیق وجود دارد که از آن ها روزانه صدها هزار لیتر آب به واسطۀ تانکر ها انتقال می شود.

عبدالقیوم باشنده مکروریان سوم در صحبت با خبر نگار آژانس باختر به یکی از این چاه های عمیق در کنار پل مکروریان اشاره کرد و گفت از این محل روزانه شاهد انتقال ده هزار لیتر آب توسط تانکر هاست .

او خاطر نشان کرد که باید چنین چاه ها در بیرون از شهر حفر شود تا انتقال آب آن ها تاثیری بر کاهش آب در داخل شهر نداشته باشد او همچنان گفت که یک چاه عمیق دیگر در کارته چهار وجود دارد که از آن نیز بگونه وافر آب گرفته می شود این شهر وند با انتقاد از مسوولان امور از آنان خواست جلو چنین خود سری ها گرفته شود یا از فاجعه یی که از خشک سالی متصوراست، تا اندازه یی جلو گیری شود.

خبرنگارما این نگرانی های شهروندان را با سردار ولی رییس آب رسانی کابل در میان گذاشت ، اوگفت : مشکل اینجاست که مردم در نل های آب رسانی واترپمپ ها را نصب میکنند که باعث کمبود آب میشود و تولید آب نسبت به زمستان بیشتر شده است که ما درزمستان ۴۵ هزار متر مکعب آب تولید داشتیم اما در تابستان از ۵۰ هزار متر مکعب الی به ۶۰ هزار متر مکعب تولید ما افزایش یافته است چون مصرف زیاد است باعث کمبود آب میشود وهموطنان ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

آصف غفوری رییس دفتر وزارت انرژی و آب میگوید :ما نگران استفاده شرکت های آب معدنی از آب های زیر زمینی شهرکابل هستیم که بدون مجوز وزارت انرژی و آب به حفر چاها پرداخته اند و منابع آب زمینی را که بسیار حایز اهمیت است به گونۀ سرسام آور کاهش می دهند وی افزود ما از طریق وزارت انرژی و آب آگاهی رسانی کرده ایم و استفاده از آب های زیرزمینی با چاه های عمیق را اجازه نداده ایم اما شرکت ها از سازمان ها اجازه گرفته اند .

خبر نگار آژانس باختر همچنان می خواست این نگرانی ها را با سخنگوی شاروالی کابل نیز در میان بگذارد با وجود تماس های مکرر او حاضر به مصاحبه نشد.

به هر صورت با توجه به این که کاهش آب در شهر کابل به گونه بی پیشینه است و می تواند شهروندان را با چالش های فراوان دچار سازد پس باید مسوولان امور راه وچاره یی برای کاهش آسیب های ناشی از این معضل دریابند .

لینک اصلی: https://rta.org.af/?p=21153

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو تلویزیون ملی افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading